Aktier för nybörjare – Så kommer du igång

Är du intresserad av att köpa aktier, men känner dig osäker på hur du ska gå tillväga? I den här massiva guiden om aktier för nybörjare bjuder vi på värdefulla tips och råd som hjälper dig att komma igång. 

Genom att investera i aktier på börsen kan du få dina pengar att öka i värde över tid. Men hur fungerar det egentligen?

Var ska man handla med aktier och hur fungerar börsen? Hur ska man göra för att balansera risken – och vilka aktier ska man köpa?

Allt detta och lite till får du svar på i den här matnyttiga artikeln om aktier för nybörjare – fullmatad med bra grundfakta om att köpa aktier samt värdefulla tips och råd som hjälper dig att påbörja din egen resa på aktiemarknaden.

Låt oss inleda med en topplista över de 15 bästa svenska aktierna hos Avanza just nu, innan vi dyker ned i spännande fakta och bra tips.

Bästa aktierna just nu – Topp 15 hos Avanza

Följande är de 15 svenska bolag som ligger i topp hos Avanza just nu, sett till värdeutveckling de senaste fem åren.

Aktie Utv. i % 5 år
Sinch 1469,05
Evolution Gaming Group 1460,63
SECTRA B 564,71
Beijer Ref B 523,25
Sagax A 442,42
Sagax B 426,98
Nibe Industrier B 377,27
Bure Equity 342,26
Vitrolife 321,91
Lifco B 307,96
Lundin Mining Corporation 303,03
Addtech B 283,97
Avanza Bank Holding 259,88
Indutrade 256,13
SWECO A 252,4

Källa: Avanza. Uppdaterad 210125. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier och fonder kan både öka och minska i värde – det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Varför ska man investera i aktier?

Som inledningsvis nämndes är aktier ett utmärkt investeringsalternativ när du vill ge dina pengar möjlighet att växa över tid och på sikt ge god avkastning.

Att spara i aktier är en investering i finansiella instrument, för vilka det aldrig finns några garantier att man inte går back – till skillnad från ett sparkonto med insättningsgaranti.

Å andra sidan kan pengarna heller inte växa på ett sparkonto, vilket de alltså kan när du köper aktier (och andra typer av värdepappersinstrument). Givet riskerna lämpar sig aktier bäst för ett sparande på lång sikt – det vill säga fem år eller mer.

Utöver möjligheten att tjäna bra med pengar är det dessutom både roligt, spännande och ordentligt lärorikt att köpa aktier.

För att lyckas krävs att man sätter sig in hur de olika bolag man har investerat i drivs, och att man förstår hur aktiemarknaden fungerar. Aktier är ett även ett utmärkt sätt att lära sig mer om sin egen ekonomi och sitt eget sparande.

investera i aktier
Lär dig mer om hur du ska investera i aktier

Vad är en aktie?

En viktig förutsättning för att börja med aktier och så småningom tjäna pengar på att köpa aktier är förstås att man förstår vad en aktie faktiskt är.

En aktie är en ägarandel i ett bolag, vilken ger dig som aktieägare rätt att ta del av bolagets vinster (nutida och framtida) samt att delta på bolagsstämmor och rösta.

Aktier köps i aktiebolag, vilka kan vara antingen noterade eller onoterade. Noterade aktiebolag är sådana som är börsnoterade och som finns listade på en reglerad marknadsplats – det vill säga en börs. NASDAQ Stockholm, Börse Berlin York och New York Stock Exchange är exempel på börser.

När man talar om att köpa aktier åsyftas i regel handel i börsnoterade – även kallade publika – aktiebolag, men man kan även handla aktier i onoterade, privata bolag.

Stamaktier och preferensaktier – vad är skillnaden?

Aktier kan delas in i två olika kategorier; stamaktier och preferensaktier. Bägge är ägarandelar i bolag, men villkoren för dem skiljer sig en del åt.

Stamaktier är vanligast och emitteras i störst utsträckning. En del bolag ger endast ut en typ av stamaktie, men i många bolag finns också A-aktier och B-aktier.

Skillnaden mellan A-aktier och B-aktier ligger i röstvärdet. En A-aktie ger vanligtvis en hel röst, medan en B-aktie brukar ge 1/10-dels röst.

Kursutvecklingen i A- och B-aktierna brukar följas åt och eventuella utdelningar är alltid identiska. Likviditeten brukar dock vara bättre i B-aktierna.

Som småsparare spelar röstvärdet som regel mycket liten roll eftersom de flesta har så få aktier att man inte kan få något inflytande iallafall. Således spelar det inte jättestor roll om du köper aktier av A-eller B-typ.

Preferensaktier är en speciell typ av aktie med vilken du som ägare ges förtursrätt till utdelningar – därav prefixet “preferens”, som betyder förtur eller förmån.

Preferensaktier emitteras med en fast, förutbestämd utdelning, vilken ägarna har rätt att få innan stamaktieägare får någon utdelning alls.

Skulle företaget gå back ekonomiskt och inte ha råd att betala utdelning till både stam- och preferensaktieägare ska de som äger preffar alltid prioriteras.

Utdelningen i preferensaktier är ofta högre per aktie än den för stamaktier, men preferensaktier ger ingen rätt till utdelningshöjning. Den förutbestämda summan är den som gäller.

Förutom förtursrätt till utdelning ger preffar också förtur till eventuellt kvarvarande kapital om bolaget skulle gå i konkurs och likvideras, även om det mycket sällan blir något kvar till aktieägarna vid en konkurs.

Vidare ges preferensaktier också ut med fast inlösenkurs. Detta är en viktig skillnad mot stamaktier. Inlösenkursen är den kurs till vilken bolaget närsomhelst kan begära att få köpa tillbaka aktierna.

Vill du investera i preferensaktier är det en bra tumregel att aldrig betala mer än den lägsta inlösenkursen. På så sätt riskerar du inte att företaget köper tillbaka dina aktier för ett lägre pris än vad du gav för dem.

Preferensaktier klassas rent juridiskt som aktier, men liknar egentligen mer obligationer. Både preffar och obligationer är känsliga för ränteläget, bägge är en form av lån från investeraren till bolaget och utdelningen man får i preffar påminner mycket om den kupongränta obligationer ger.

Sammantaget lockar preferensaktier med högre och mer frekvent utdelning per aktie, men bör användas som komplement i portföljen snarare än som bas. Detta eftersom kurspotentialen i preffar är betydligt mer begränsad än i stamaktier. Den främsta behållningen i preffar ligger i utdelningen.

Samtidigt är det viktigt att veta att förtur till utdelning inte är samma sak som garanterad utdelning. Utdelningen kan slopas i preffar också, även om det är mycket ovanligt.

Processen för att köpa eller sälja stam- och preferensaktier ser likadan ut.

Olika börser och olika listor

Det finns flera olika aktiebörser runt om i världen, av vilka somliga är mer kända och andra mindre. Bra aktier för nybörjare är de i publika bolag som finns listade på de reglerade börserna.

Amerikanska New York Stock Exchange är den största börsen i världen, med närmare 2800 bolag listade till ett samlat marknadsvärde av 25 biljoner dollar. Strax efter kommer NASDAQ New York, som har fler bolag noterade men till ett lite lägre värde – drygt 17 biljoner dollar.

New York Stock Exchange
NYSE

I Norden drivs handeln på de olika börserna via NASDAQ OMX, Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), NGM och Oslo Börs.

Fyra av de fem största nordiska börserna drivs av NASDAQ OMX; Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik. Enda undantaget är Norges Oslo Börs.

De tre största nordiska NASDAQ-börserna (Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors) bildar tillsammans den nordiska lista som kallas för NASDAQ Nordic.

Large Cap, Mid Cap och Small Cap

Large Cap, Mid Cap och Small Cap är olika så kallade aktielistor, på vilka bolagen på NASDAQ Nordic delas in utifrån hur stort deras börsvärde är.

Indelningen ser ut enligt följande:

Large Cap: Företag med ett börsvärde som överstiger en miljard euro.

Exempel: Hennes & Mauritz, Volvo, Electrolux, ABB, Alfa Laval och Axfood.

Mid Cap:  Företag med ett börsvärde på mellan 150 miljoner euro och en miljard euro.

Exempel: AddLife, Diös Fastigheter, Clas Ohlson, Fagerhult och LeoVegas.

Small Cap: Företag med ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro.

Exempel: Abliva, Eniro, FM Matsson, Magnolia Bostad och NAXS.

De flesta företag listade på Stockholms-börsen Large Cap är kända för den breda massan, medan en del på Mid Cap och framförallt Small Cap kan vara mindre bekanta.

Rent investeringsmässigt har bolagen listade på Large Cap-listan generellt lägre risknivå då de är större, stabilare och har bättre ekonomiska muskler. Samtidigt kan tillväxten ofta vara lite sämre än för Mid Cap- och Small Cap-företag.

Både Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-bolag kan vara bra aktier för nybörjare, men givet den lite lägre risknivån kan Large Cap vara de bästa aktierna att starta med.

Vad är ett index?

Begreppet index florerar flitigt i aktiehandelns värld, men vad betyder det egentligen? Vad är ett börsindex?

Enkelt förklarat mäter ett index utveckligen för en viss samling aktier, en viss marknad eller en viss bransch. Resultatet används som ett jämförelsetal för att exempelvis se om en specifik aktie presterar bättre eller sämre än index – det vill säga bättre eller sämre än snittet på marknaden.

Precis som det finns ett stort antal olika börser i världen finns det också ett stort antal olika index, vilka alla mäter utvecklingen för olika utvalda grupper.

Exempel på vanliga börsindex är:

 • OMXS30: Följer utveckligen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.
 • OMXSBGI: Följer utveckligen för alla aktier listade på Stockholmsbörsen.
 • S&P500: Standard & Poors Index som följer 500 av de största bolagen i USA.
 • Dow Jones Industrial Average: Världens största och äldsta börsindex, innehållande 30 amerikanska industribolag
 • Hang Seng: Följer utveckligen för 50 av de största bolagen på Hong Kong-börsen.

Vad är courtage?

Courtage är den avgift du betalar varje gång du köper aktier eller säljer dem. Avgiften tas ut av mäklaren som ersättning för att denne förmedlar affären.

Till skillnad från fonder betalar du med aktier ingen förvaltningsavgift. Det kostar med andra ord ingenting att äga aktier, bara att köpa och sälja dem.

Många mäklare, däribland Avanza och Nordnet, har olika courtagenivåer beroende hur mycket kapital du handlar med.

Courtaget ser också olika ut om du handlar med svenska eller utländska aktier.  Aktier utanför Sverige har som regel dyrare courtage än svenska, men priserna har på senare år sänkts rejält – däribland på amerikanska aktier.

Exakt hur mycket din bank eller mäklare tar ut i courtage finner du information om på dennes hemsida.

Hur mycket courtage?
Hur många procent courtage tar din mäklare?

Så tjänar du pengar på aktier

Som investerare kan du tjäna pengar på två olika sätt i aktier – dels genom kursvinster, och dels genom utdelning.

En kursvinst innebär kort och gott att du säljer dina aktier till ett högre pris än vad du köpte dem för. För att inkassera denna intäkt måste du alltså avyttra de aktier du äger.

Aktier har potentialen att stiga mycket i värde på kort tid, men oftast behöver man ha sin investering i flera år för att få en bra avkastning till följd av värdestegring.

En aktieutdelning ger dig istället rätt till en bit av kakan under tiden du fortfarande är aktieägare i bolaget. Du får en så kallad direktavkastning.

Hur stor utdelning du får varierar mellan olika bolag och beror förstås på hur pass bra det går för företaget i fråga. Utdelningen kan således variera från gång till gång.

Utdelning kan fås i både stamaktier och preferensaktier, men viktigt att känna till är att långt ifrån alla aktier är utdelningsaktier.

För att ha råd att dela ut en del av vinsten krävs förstås att bolaget först och främst går med vinst, men också att man har en stabil ekonomi överlag.

Således är det främst stora, mogna och väletablerade företag som ger aktieutdelning. Helt enkelt för att de har möjlighet.

Mindre, mer nyetablerade bolag behöver oftast behålla vinsten (förutsatt att de gör någon) för att kunna återinvestera den i verksamheten och växa sig större.

tjäna pengar på aktier
Genom att investera i aktier kan du tjäna pengar med kursvinst och utdelning

Första steget – Hur börjar man med aktiehandel?

Vid sidan av hur man rent praktiskt gör för att komma igång med ett aktiesparande – vilket vi återkommer till lite längre ned i artikeln – finns det ett par faktorer som är grundläggande för uppstarten:

 • Tid
 • Engagemang
 • Kapital
 • Tålamod

När du investerar i aktier blir du själv ansvarig för att se om och förvalta ditt innehav. Till skillnad från om du sparar i fonder har du ingen professionell förvaltare att luta dig mot när du köper aktier, varför det krävs både tid och engagemang från din sida.

Hur pass aktiv du behöver vara beror förstås lite på hur ditt sparande ser ut och vilken strategi du har, men oavsett är det viktigt att hålla sig ajour med såväl marknaden rent generellt som utvecklingen i de bolag du har investerat.

Vidare behöver du ha kapital att investera för att komma igång. Det behöver dock inte röra sig om några jättesummor – det går alldeles utmärkt att börja köpa i liten skala också.

Huvudsaken är att du har tillräckliga marginaler i din ekonomi för att kunna avvara en del pengar under längre tid, och exponera dem för den risk det innebär att placera dem på börsen.

Slutligen är även tålamod en viktig grundförutsättning. Som tidigare nämndes kan aktier öka rejält i värde på väldigt kort tid – men de kan precis lika gärna sjunka rejält också.

Aktiemarknaden är en volatil marknad som ständigt rör sig både upp och ned. Historiskt sett har den dock ökat i värde över tid , varför det är viktigt att ha just tålamod och en lång sparhorisont.

För den som gillar snabba puckar kan man ägna sig åt så kallad day trading, vilket innebär att man köper och säljer aktier med mycket korta intervaller. Metoden förutsätter dock att du har viss erfarenhet och kunskap sedan tidigare, varför den inte riktigt är att rekommendera till aktier för nybörjare. 

Förberedelse är viktigt innan du köper aktier

Praktiska förberedelser är också viktiga att betona. När suget och intresset väl faller på är det lätt hänt att man registrerar sig på första bästa sida och impulsivt köper de aktier som gått bäst just den dagen.

Vill man lyckas i det långa loppet bör man dock se till att förbereda sig väl innan. Speciellt som nybörjare.

Nödvändiga förberedelser inkluderar att läsa på om och jämföra olika banker och nätmäklare, samt att skaffa sig grundkunskaper om hur aktiehandel går till.

Du behöver inte ha en universitetsutbildning i ekonomi för att kunna tjäna pengar på aktier, men baskunskaper är däremot värdefulla att ha. För din egen skull.

Vad betyder exempelvis P/E-tal? Hur hög bör en direktavkastning vara – och vad säger en balansrapport dig om ett bolags ekonomi? Läs gärna på om vanliga nyckeltal, olika referensvärden och hur man läser ekonomiska rapporter.

Vad gäller bank eller nätmäklare handlar det om hos vilken aktör du vill starta igång ditt aktiesparande.

Idag väljer de flesta svenskar att sköta sin aktiehandel hos Avanza alternativt Nordnet – Sveriges största och mest populära nätmäklare. Hos dessa får du lägre avgifter och ett betydligt större utbud än om du väljer att handla via någon av de svenska storbankerna.

Vidare finns också en hel del utländska sajter att välja bland, men hos dessa kan du exempelvis inte öppna ett ISK och någon automatisk rapportering till Skatteverket sker inte.

För både enkelhetens och trygghetens skull rekommenderas därför att du som nybörjare väljer en svensk sida när du ska börja köpa aktier. Nedan gör vi en jämförelse mellan Avanza och Nordnet.

Förberedelser inför aktiehandel
Förberedelser är viktiga

Dags att komma igång – Hitta en bank eller nätmäklare

Avanza och Nordnet är Sveriges mest populära sajter för finansiell handel och sparande. Till mångt och mycket är de snarlika, men det finns vissa detaljer som skiljer dem åt och som kan göra att någon av dem tilltalar dig mer eller mindre.

För att ge dig en bra överblick följer nedan en kort presentation av bägge dessa plattformar.

Avanza

Avanza är Sveriges största plattform för finansiell handel och den tjänst flest svenskar väljer att använd sig av för att köpa aktier. Sajten har vunnit flertalet utmärkelser för bland annat Bästa bank, och erbjuder en uppskattad och användarvänlig plattform anpassad för både nybörjare och erfarna handlare.

Snabbfakta om Avanza:

 • Antal aktier: Drygt 10 200 st, både svenska och utländska
 • Kontotyper: Aktie- och fondkonto, ISK, kapitalförsäkring, sparkonto, pensionsförsäkring, IPS och tjänstepension.
 • Gratis aktiehandel: Ja, hos Avanza handlar du courtagefritt så länge ditt kapital understiger 50 000 kr.
 • Courtageklasser: Start, Mini, Small, Medium och Fast pris.
 • Kontoavgifter: Alla konton är gratis, oavsett typ
 • Automatiskt månadssparande: Ja
 • Insättningsmetoder: Swish, Trustly och banköverföring
 • Övriga instrument: Fonder, ETF’er, warranter, terminer, optioner, certifikat, mini-futures och trackers.

Så här kommer du igång med aktiehandel hos Avanza:

 1. Registrera dig med BankID och välj kontotyp
 2. Sätt in pengar på ditt Avanza-konto
 3. Se vilka aktier det finns och hitta de aktier du vill köpa
 4. När du väl hittat en – klicka på “Köp”, ange hur många aktier du vill köpa och det högsta priset du är villig att betala
 5. Din order skickas till marknaden för behandling och dina aktier blir synliga på kontot när affären gått till avslut

Fördelar Avanza

 • Bättre för nybörjare, mer användarvänligt gränssnitt
 • Fler insättningsalternativ
 • Bra kundtjänst

Nackdelar Avanza

 • Något mindre utbud än Nordnet – om än dock fullt tillräckligt
 • Lägre gräns för courtagefri handel

Bli kund hos Avanza och lär dig mer om aktier.

Nordnet

Nordnet är på många sätt snarlik Avanza, varför det överlag egentligen är hugget som stucket vilken av dessa två man vill bli kund hos. Mycket handlar om vilken plattform man känner sig mest bekväm med.

Snabbfakta om Nordnet:

 • Antal aktier: Drygt 14 400 st, både svenska och utländska
 • Kontotyper: Aktie- och fondkonto, ISK, kapitalförsäkring, sparkonto, pensionsförsäkring, IPS och tjänstepension.
 • Gratis aktiehandel: Nordnet erbjuder en Kom igång-rabatt  som innebär att handlar du under de första sex månaderna handlar courtagefritt så länge ditt kapital inte överstiger 80 000 kr.
 • Courtageklasser: Mini, Liten, Mellan och Fast.
 • Kontoavgifter: Alla konton är gratis, oavsett typ
 • Automatiskt månadssparande: Ja
 • Insättningsmetoder: Swish och banköverföring
 • Övriga instrument: Fonder, ETF’er, warranter, terminer, optioner, certifikat och mini-futures.

Så här kommer du igång med aktiehandel hos Nordnet:

  1. Registrera dig med BankID och välj kontotyp
  2. Sätt in pengar på ditt Nordnet-konto
  3. Se vilka aktier det finns och hitta de aktier du vill köpa
  4. När du väl hittat en – klicka på “Köp”, ange hur många aktier du vill köpa och det högsta priset du är villig att betala
  5. Din order skickas till marknaden för behandling och dina aktier blir synliga på kontot när affären gått till avslut

Fördelar Nordnet

 • Högre gräns för courtagefri handel
 • Större utbud av utländska instrument
 • Större utbud av ETF’er

Nackdelar Nordnet

 • Hemsidan kan upplevas lite komplicerad i början
 • Längre svarstider i kundtjänst

Bli kund hos Nordnet och lär dig mer om aktier.

Avanza vs Nordnet – vilken ska man välja för att köpa aktier?

Bägge nätmäklarna är som synes snarlika i det mesta, med endast några små detaljer som skiljer dem åt. Du får med andra ord en bra mäklare oavsett om du investerar i aktier hos Avanza eller Nordnet.

Som nybörjare är det viktigaste hitta ett gränssnitt du tycker känns enkelt och bekvämt att använda när du ska börja med aktier.

Det faktum att Avanza har färre antal instrument än Nordnet är troligtvis ingenting du kommer märka av när du ska köpa aktier som nybörjare. Detta eftersom det främst handlar om mer ovanliga aktier på utländska marknader.

Vidare är förstås avgifterna en avgörande faktor, men även här är Avanza och Nordnet i stort sett likvärdiga.

Vårt bästa tips är att besöka bägge sidorna och bekanta dig med dem innan du bestämmer dig. Det finns heller inget som hindrar dig från att ha konton på bägge, men i början är det som regel enklare att endast satsa på en.

Avanza eller Nordnet?
Ska man börja med aktier hos Avanza eller Nordnet?

Depåkonto, ISK eller kapitalförsäkring?

Näst efter val av bank eller mäklare står val av kontotyp på tur.

För att kunna köpa och sälja aktier måste du ha ett handelskonto, vilket i sin tur  kan vara ett depåkonto, ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Depåkonto / Aktie- och fondkonto

Ett traditionellt aktie- och fondkonto – även kallat depåkonto – var fram tills dess att ISK och Kapitalförsäkring lanserades det enda alternativet för aktiehandel.

För ett depåkonto betalar du 30% vinstskatt på alla vinster du gör när du säljer aktier. Har du även gjort förluster kan dessa kvittas mot vinsterna och på så sätt få ned den slutliga skatten.

Exempel: Har du gjort vinster på 20 000 kr men förluster på 10 000 kr behöver du bara skatta på mellanskillnaden – det vill säga 10 000 kr.

Vid köp av aktier i en traditionell depå måste alla försäljningar från föregående år tas upp och redovisas i din deklaration. Redovisningen görs på en K4-blankett.

Detta behöver inte nödvändigtvis vara svårt i sig – om än tidskrävande – men är man nybörjare kan det kännas komplicerat.

ISK

ISK – vilket är en förkortning för investeringssparkonto – är den kontotyp de flesta svenskar väljer idag.

Den största skillnaden mellan ett ISK och ett traditionellt depåkonto ligger i hur man beskattas.

Med ett ISK betalar du ingen vinstskatt som i en depå.  Istället betalar du en årlig schablonskatt som baseras på hela ditt kapitalunderlag under året, i vilket vinster, förluster, insättningar och uttag räknas in.

Det sammanlagda underlaget sammanställs och kontrolleras vid slutet av varje år, varpå schablonskatten räknas fram. Skatten dras sedan från ditt konto, och alla uppgifter kommer förtryckta i din deklaration.

ISK är både enklare – speciellt för nybörjare – och som regel mer förmånligt rent skattemässigt. Du behöver inte själv redovisa något i deklarationen eftersom allt redan är förtryckt, och skatten har hittills alltid varit lägre.

Skatten på ett ISK baseras på den aktuella statslåneräntan och kan således förändras. Så länge ränteläget är lågt skattar du mindre med ett ISK än med ett depåkonto.

Under 2020 låg skatten på ett ISK på 0,375%.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring liknar ett ISK på så sätt att beskattningen sker på i princip samma sätt. Även här betalar du en schablonskatt.

En kapitalförsäkring är dock en försäkring, vilket innebär att det är försäkringsbolaget som egentligen är ägare till dina aktier. Du själv blir endast förmånstagare. I praktiken innebär det bland annat att du inte får delta på bolagsstämmor.

En fördel med en KF är att du även kan välja förmånstagare, till vilken ditt innehav tillfaller om du skulle avlida. Möjlighet att välja förmånstagare gör också KF till ett populärt konto för barnsparande.

För den som vill investera i utländska utdelningsaktier är en kapitalförsäkring ofta det bästa alternativet. Detta eftersom det är betydligt lättare att få tillbaka den utländska källskatt du betalar för utdelningar från just utländska utdelningsaktier.

När det kommer till nybörjaraktier är utländska utdelningsaktier sällan det första man väljer att köpa, men det är likväl bra att känna till.

Många investerare har både ett ISK och en KF, där svenska aktier handlas via ISK och utländska aktier handlas via KF.

Tips: Satsa på ett ISK

Både depåkonto, ISK och kapitalförsäkring har sina för- och nackdelar. Sammantaget är dock ISK den kontotyp som är mest förmånlig för de allra flesta – både för nybörjare och mer erfarna investerare.

Här kan du öppna ett konto hos Avanza.

Här kan du öppna ett konto hos Nordnet.

Vilka är de bästa aktierna för nybörjare? Vilka aktier ska man köpa?

Att veta vilka som är de bästa aktierna och vilka man ska köpa är oftast det många tycker är svårast när man ska komma igång med aktier som nybörjare. Och helt enkelt är det inte heller.

För inspiration kan det vara hjälpsamt att titta på topplistor över de aktier som har presterat bäst de senaste åren. Att inspireras av hur andra handlar kan också vara värdefullt.

Vilka aktier har exempelvis flest ägare hos din mäklare idag? Och vilka har gått bäst  på 1 år, 3 år och 5 år? Vilka aktier går med vinst och tjänar pengar?

Historisk avkastning garanterar inte likvärdig framtida avkastning, och många ägare betyder inte att en aktie per automatik är bra.

Samtidigt ger både historisk avkastning och ägarantal ett bra hum om hur ett bolag styrs samt vilket förtroende marknaden har för det.

Inspirerande listor över bästa aktierna och aktietips i all ära – viktigt att tänka på är också att en finansiell investering något högst personligt, varför val av aktier också bör vara personligt.

Det är viktigt att även du som nybörjare investerar i aktier i bolag du tror på och med affärsmodeller du förstår, samt att risknivån känns bekväm. Att du väljer de bästa aktierna för dig.

Ett bra tips för dig som nybörjare är att satsa på stora, stabila och välkända bolag i början – för att sedan eventuellt vidga vyerna mot andra aktörer.

Vilka aktier ska man välja
Vilka aktier ska man börja investera i som nybörjare?

Populäraste aktierna hos Avanza just nu – Topp 20

Apropå att som nybörjare ta inspiration av vilka aktier andra handlar – nedan ser du en topplista över vilka 20 aktier som är mest populära hos Avanza just nu (vilket dock inte behöver betyda att de är de bästa aktierna).

Aktie Antal ägare
Investor B 153 051
Hennes & Mauritz B 92 998
Kinnevik B 90 719
Swedbank A 81 104
Volvo B 76 851
Latour B 70 153
Castellum 64 764
AstraZeneca 62 234
Evolution Gaming Group 60 987
Ericsson B 58 363
Telia Company 57 659
Investor A 53 817
Axfood 53 023
Nordea Bank Abp 52 088
Millicom Int. Cellular SDB 51 253
Industrivärden C 48 464
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B 43 827
IcaGruppen 41 261
SEB A 40 016
Tele 2 B 39 281

Källa: Avanza. Lista skapad av data hämtad 210125. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Tips! Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza.

Investmentbolag är bra aktier för nybörjare

Investmentbolag är bolag vars affärsidé går ut på att investera i aktier i andra bolag. När du köper aktier i ett investmentbolag får du således exponering mot alla de underliggande tillgångar som investmentbolaget äger aktier i.

Aktier i investmentbolag ger på så sätt en automatisk diversifiering, vilket gör att de ofta rekommenderas som bra första aktier för nybörjare.

Den breda exponeringen mot flera tillgångar liknar den man får i fonder – men med aktier slipper du betala någon förvaltningsavgift.

Fler fördelar med investmentbolag

Vid sidan av den automatiska riskspridningen som aktier i investmentbolag ger finns också ytterligare ett par fördelar.

Många investmentbolag är kända för att vara bra utdelningsaktier. Detta eftersom det blir skattemässigt fördelaktigt för investmentbolag att dela ut en del av vinsten till sina ägare.

Flera investmentbolag återfinns på listan över de svenska börsbolag som kan stoltsera med bäst utdelningshistorik och bäst utdelningstillväxt – däribland Investor och Latour.

Vidare handlas också många investmentbolag till substansrabatt, vilket något förenklat innebär att investmentbolagets aktie handlas till ett lägre värde på marknaden, än vad värdet på dess nettotillgångar är.

Bra svenska investmentbolag

Det finns många stora och stabila investmentbolag på den svenska marknaden, av vilka flera mycket väl kan vara intressanta aktier för nybörjare.

Bra aktier för nybörjare kan till exempel vara Kinnevik, Investor, Industrivärden, Latour och Lundbergföretagen – samtliga stora, väletablerade företag som funnits länge.

Vilka risker finns det med aktiehandel?

Aktier är finansiella instrument i vilka det alltid innebär en risk att investera. Det finns inga garantier för att en aktie kommer att gå bra, och det är omöjligt att förutspå utvecklingen i förtid.

Risk och förväntad avkastning är också starkt korrelerade – ju högre risknivå en aktie har, desto högre förväntad avkastning.

Följande risker finns att ta hänsyn till:

 • Generell marknadsrisk: En generell marknadsrisk gäller för alla börsbolag, oavsett typ, olika branscher eller marknader. Under den här kategorin faller sådant som påverkar hela marknaden negativt – till exempel en global finansiell kris.
 • Branschspecifik risk: Faktorer som kan ha negativ inverkan på alla bolag inom en specifik bransch – till exempel minskad efterfrågan på fossila bränslen. Det skulle påverka alla oljebolag negativt.
 • Landsspecifik risk: Faktorer som kan ha negativ inverkan på alla bolag verksamma i ett visst land, även inom olika branscher. Exempelvis kan förändrade exportregler, krig eller en politisk kris i ett visst land påverka alla företag som driver verksamhet i det landet.
 • Bolagsspecifik risk: Slutligen kommer den bolagsspecifika risken, vilket alltså är sådant som är direkt kopplat till själva bolaget och som kan påverka aktien negativt. Hit hör exempelvis dålig styrning, dålig försäljning och förlustresultat.

Riskerna ser dels olika ut från företag till företag, men också mellan olika länder och branscher. Att handla aktier i  ett tillväxtland som Indien är exempelvis mer riskfyllt än att köpa svenska aktier – men det finns också chans till högre avkastning.

Hur du ställer dig till risknivå kontra avkastning är något du behöver fundera över innan du börjar köpa aktier. Har du större eller mindre riskaptit? Föredrar du trygghet framför chans till skyhög avkastning?

risk aktier
Att köpa och sälja aktier innebär alltid risker.

Tänk på att sprida dina risker

Riskerna med aktier går alltså inte att undvika eller komma ifrån. Däremot är det fullt möjligt att kontrollera hur pass stora risker man tar. Dels genom att välja vissa aktier och välja borta andra, men också genom att diversifiera sin portfölj.

Diversifiering betyder att man sprider sina risker. Det handlar om att inte satsa allt man äger och har på att endast köpa en aktie- att inte lägga alla ägg i samma korg.

God riskspridning uppnår du genom att köpa aktier i flera olika bolag som är verksamma på olika marknader och inom olika branscher.

En balanserad portfölj med bra diversifiering bör innehålla åtminstone 10-15 olika aktier.

Viktigt: Undvik att diversifiera alldeles för mycket också. Har du för många olika aktier i din portfölj, i bolag och marknader du inte är bekant med, är risken stor att du får dålig koll på dina aktier och inte kan förvalta dem väl.

Kom igång med aktier
Så kommer du igång med att spara i aktier

Så kommer du igång – Steg för steg-guide till att köpa aktier

Efter grundläggande fakta om vad en aktie är, hur och var man handlar aktier, vad ska man tänka på och vilka aktier man ska satsa på har det blivit dags att slutligen ta steget och faktiskt komma igång med aktier.

Nedan finner du en enkel steg för steg-guide till hur du som nybörjare rent praktiskt går tillväga för att börja handla aktier.

1. Gör upp en investeringsstrategi med mål och regler

En investeringsstrategi är en viktig förberedelse, och något du absolut rekommenderas att göra innan du ska börja med aktier.

Det behöver dock inte vara så komplicerat som det låter. Huvudsaken är att du funderar över sådan som:

 • Vilka bolag och marknader är jag intresserad av och tror på?
 • Hur mycket vill jag spara i aktier varje månad?
 • Hur lång är min sparhorisont?
 • Varför köpa aktier? Vad är mitt sparmål?
 • Vad kan jag om att spara i aktier? Behöver du lära dig mer?
 • Vilka krav måste bolag uppfylla för att jag ska investera?

En egen strategi gör det betydligt lättare att vara kontinuerlig i ditt sparande och att hålla fokus på målet – även när det blir oroligt på marknaden.

2. Öppna ett konto hos en nätmäklare

Som tidigare nämnts behöver du öppna ett konto hos antingen en nätmäklare  eller bank för att kunna köpa och sälja aktier.

Avanza och Nordnet har bäst utbud av aktier och lägst avgifter, och efter slutförd registrering kan du vara igång omedelbart. För dig som köper aktier som nybörjare rekommenderar vi att du startar med ett ISK.

3.  Utforska marknaden och hitta de första aktier du vill köpa

Både Avanza och Nordnet erbjuder bra sökfunktioner med vilka du snabbt kan hitta aktier du vet att du är intresserad av. Har du inga förhandstippade val kan du kika i aktielistorna och filtrera utifrån en mängd olika kriterier.

Tänk på att hitta aktier som ger bra riskspridning i din portfölj, och satsa helst på åtminstone 10-15 stycken.

4. Lägg en order till marknaden och handla aktier

När du väl har hittat de aktier du vill investera är det dags att göra ditt första köp.

Hos både Avanza och Nordnet görs detta smidigt genom att klicka på “Köp”, varpå du får ange hur många aktier du önskar köpa, från vilket konto och hur mycket du som mest är beredd att betala.

Din order skickas sedan till marknaden där den behandlas och går till avslut när en säljare möter dina kriterier.

Dina aktier blir synliga på ditt konto så fort affären har gått igenom, vilket som regel går mycket snabbt för stora, stabila aktier med hög likviditet.

Lägger du din order utanför börsens öppettider behandlas den så fort marknaden öppnar igen. Stockholmsbörsens öppettider är helgfri vardag 9.00-17.30.

Fler tips på vägen

Låna aldrig pengar för att köpa aktier

Att ta lån för att investera i aktier kan verka som en god idé om räntan är lägre än den förväntade avkastningen. Viktigt att tänka på är dock att avkastningen är just det – förväntad. Det finns inga garantier för att dina investeringar går så bra som du hade förutspått.

Har du otur kan det istället gå precis tvärtom, och du riskerar att behöva dras med räntebetalningar och amorteringar på ett lån för aktier utan värde. Börja hellre i liten skala med att köpa en aktie, än att ta lån för att kunna investera mycket på en gång.

Sätt upp ett månadssparande

Ett regelbundet, automatiskt månadssparande är det bästa och mest effektiva sättet för att se till att sparandet faktiskt blir av.

Ett månadssparande gör också att du slipper försöka tajma marknaden och försöka hitta de ultimata köp- och säljtillfällena. Sparar du regelbundet får du en jämn spridning på dina aktieköp.

Så småningom – lär dig att analysera aktier på egen hand

Egen aktienanalys är inte det första du behöver tänka på när du ska börja investera i aktier som nybörjare. Så småningom dock, när du hunnit få lite mer kött på benen och känner dig mer hemma på marknaden, är det bra att kunna.

Vet du hur du själv ska analysera aktier för att bedöma om de är köpvärda eller ej, behöver du inte förlita dig på vad olika analytiker säger.

Analytiker och rådgivare kan absolut vara bra att luta sig mot – i synnerhet när man är oerfaren – men att själv kunna analysera bolag och värdera aktier är mycket värdefullt.

Analysera aktier
Vill du lära dig mer om att analysera aktier som nybörjare?

Sammanfattning – Börja med aktier

Att investera i aktier är ett roligt, lärorikt och spännande sätt att dels lära sig om ekonomi och om olika marknader – men kanske framförallt att få sina pengar att växa.

Är man nybörjare kan det kännas svårt att veta hur man ska börja investera och vet vilka de bästa aktierna är – men faktum är att det inte behöver vara så komplicerat. Det går att börja i liten skala, att prova sig fram och att lära sig längs vägen.

Viktigast är att man har tid, intresse och utrymme i sin ekonomi att avvara pengar under en längre tid.

Börja handla aktier enkelt – stora, stabila bolag är ofta de bästa aktierna för nybörjare. Satsa på företag du känner till inom branscher du tror på. Var noggrann med att sprida dina risker och att hålla dig uppdaterad med utvecklingen på marknaden.

Tids nog, när du har blivit mer erfaren och hemma på börsen, kan du ta din handel till nästa nivå och kanske lära dig mer om aktieanalys, speciella ordertyper och testa andra instrument. Om du vill.

Lycka till med ditt aktiesparande!

Tips: Lär dig mer om aktier som nybörjare – läs mer här på aktierfornyborjare.se eller på Samuelssons Rapport

Är du intresserad av aktier så kan du kika in på vår systersida: Bästa aktierna

Leave a Reply