Så skapar du en balanserad aktieportfölj

Vilka värdepapper man ska välja och hur man ska bygga upp sin portfölj kan ofta upplevas svårt när man som nybörjare först ska komma igång med aktier. I den här artikeln ger vi på Aktier för nybörjare några värdefulla tips för hur du skapar en balanserad aktieportfölj och vad är viktigt att tänka på. 

Tillräckligt bred exponering och en god riskspridning är de två viktigaste sakerna att tänka på när man handlar med aktier. En välbalanserad portfölj bör innehålla flera olika typer av aktier, i bolag inom olika sektorer och allra helst på olika geografiska marknader.

Att veta hur man bygger en sådan portfölj är dock inte alltid så lätt – i synnerhet inte om man är nybörjare på aktier och saknar tidigare erfarenhet av börsen.

Lyckligtvis behöver det inte bli som krångligt och avancerat som det först kan tyckas. Det går att skapa en balanserad aktieportfölj utan att slå knut på sig själv och utan att man måste ha högre ekonomisk utbildning eller en bakgrund inom finans.

Nedan följer några enkla – men värdefulla – tips på hur du kan tänka.

Första prioritet: Gör en egen investeringsstrategi

Det första du bör göra innan du börjar botanisera bland aktieutbudet hos din nätmäklare är att skapa en egen strategi för dina investeringar.

Det kan låta komplicerat, men det behöver egentligen inte vara så mycket mer än att du är på det klara med ungefär vilket sparmål du har, hur lång investeringshorisont du har – det vill säga hur länge du avser spara – vilka bolag och/eller marknader du främst är intresserad av och vilka villkor en aktie ska uppfylla för att det ska bli aktuellt med köp eller försäljning.

Vilken kontotyp du helst vill använda är också bra att fundera över. Idag väljer de flesta privatsparare att använda ISK eftersom det oftast blir mest fördelaktigt rent skattemässigt. Det är också enkelt att använda eftersom du inte behöver ta upp och redovisa något i din deklaration.

Utöver ISK kan du hos svenska aktiemäklare som Avanza och Nordnet även spara i en kapitalförsäkring eller på ett traditionellt depåkonto. Läs gärna mer om hur det fungerar med värdepappershandel med de olika kontotyperna på Skatteverkets hemsida.

En egen investeringsstrategi skapad utifrån dina mål och förutsättningar gör det enklare att strukturera ditt sparande och hålla ögonen på bollen – det vill säga målet. Dessutom hjälper det dig att undvika ogenomtänkta beslut och impulsköp som sker på känsla snarare än förnuft.

Välj en risknivå du känner dig bekväm med

Tips nummer två handlar om din riskaptit och hur du känner inför risk och trygghet kontra potentiell framtida avkastning.

Här är alla olika och det är viktigt att du lägger dig på en nivå som du själv känner dig bekväm med och som passar din plan och dina förutsättningar.

Generellt sett kan sägas att ju längre sparhorisont du har desto högre risk finns det utrymme för. Dock inom rimliga gränser givetvis. Onödiga risker är aldrig en bra idé, även om du ska spara i 20,30 eller 40 år.

Att köpa aktier är alltid förenat med ett visst risktagande, vilket först kan kännas läskigt när man är nybörjare. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och det finns alltid en risk att du förlorar hela din investering.

Samtidigt är risk också positivt korrelerat med avkastning. Att ta för höga risker är aldrig bra – men har du en lång sparhorisont (5 år eller mer) vill du heller inte ha en alltför låg risknivå eftersom du då får en svag värdeutveckling.

En bra tumregel att komma ihåg är att ju högre risk du väljer att ta desto längre sparhorisont bör du ha för att kompensera de svängningar på börsen du troligen kommer att få erfara.

Hur vet man då vilka aktier som är mer riskfyllda än andra? I grund och botten gäller det att analysera varje företag för sig – men generellt sett är stora, mogna bolag med stabil ekonomi mindre riskfyllda än små tillväxtbolag och start ups.

Investmentbolag är också bra, stabila bolag som ger en automatisk diversifiering då du med enda får exponering mot bolagets alla underliggande innehav.

Viktigt är också att titta på cykliska aktier och kontracykliska aktier. Cykliska aktier är sådana vars utveckling följer konjunkturen. De ökar ofta mycket i högkonjunktur, men sjunker också mycket i lågkonjunktur.

Kontracykliska aktier påverkas mycket lite av svängningar i konjunkturen och är därför mer stabila. En välbalanserad aktieportfölj bör innehålla både cykliska och kontracykliska aktier.

risknivå aktieportfölj
Ju högre risknivå du lägger dig på desto längre sparhorisont behöver du ha.

Diversifiera med flera olika innehav

Ett av de vanligaste misstagen många nybörjare gör är att köpa alldeles för få aktier. Faktum är att drygt 40% av alla svenska aktiesparare endast har ett enda bolag i sin aktieportfölj.

Äger du endast en eller ett fåtal aktier ökar ditt risktagande betydligt. Du blir väldigt sårbar för eventuella nedgångar i något av dina innehav.

Så hur många aktier bör en balanserad och stabil portfölj innehålla? En vanlig rekommendation brukar vara 12-15 stycken. Då har du tillräckligt många för att få en bra riskspridning, men inte så många att det blir svårt att hålla koll på dem.

Förutom att inkludera tillräckligt många aktier i din portfölj är det också viktigt att du tänker på en bred exponering vad gäller branscher och geografiska marknader.

Har du 12-15 aktier som alla är i teknikbolag får du en väldigt snäv exponering mot en enda marknad.

Beträffande geografiska marknader kan det som nybörjare vara bra att börja med aktier på den svenska marknaden, och istället fokusera diversifieringen på olika branscher och sektorer.

Så småningom kan det dock vara värdefullt att även investera i utländska aktier. Dels för att utbudet är större och valmöjligheterna fler – men också för att ditt innehav inte enkom koncentreras till den svenska börsen.

Vill du inkludera även utländska aktier kan det vara bra att börja med stora välkända bolag som är lätta att följa och hitta information om – till exempel Apple, Microsoft, Facebook, Pfizer eller Johnson & Johnson.

Sammanfattning: Så skapar du en balanserad aktieportfölj

Att skapa en balanserad aktieportfölj är viktigt för dina chanser att lyckas med dina investeringar. Som nybörjare kan det dock kännas svårt att veta hur man ska göra – och vad en balanserad portfölj faktiskt är.

Ovan har du fått några grundläggande tips på hur du kan tänka. För att runda av får du dem även som en kort sammanfattning:

  • Gör upp en egen investeringsstrategi att utgå ifrån
  • Fundera över vilken risknivå som passar dig – ju högre risk du tar desto längre bör din sparhorisont vara
  • Satsa en bred exponering för att få en så bra riskspridning som möjligt – helst 12-15 olika aktier i olika slags bolag, inom olika sektorer/branscher och gärna på olika geografiska marknader

Lycka till med dina investeringar!

Leave a Reply