Aktier för nybörjare – Så kommer du igång

Aktier för nybörjare

Är du intresserad av att köpa aktier, men känner dig osäker på hur du ska gå tillväga? I den här massiva guiden om aktier för nybörjare bjuder vi på värdefulla tips och råd som hjälper dig att komma igång. 

Genom att investera i aktier på börsen kan du få dina pengar att öka i värde över tid. Men hur fungerar det egentligen?

Var ska man handla med aktier och hur fungerar börsen? Hur ska man göra för att balansera risken – och vilka aktier ska man köpa?

Allt detta och lite till får du svar på i den här matnyttiga artikeln om aktier för nybörjare – fullmatad med bra grundfakta om att köpa aktier samt värdefulla tips och råd som hjälper dig att påbörja din egen resa på aktiemarknaden.

Låt oss inleda med en topplista över de 15 bästa svenska aktierna hos Avanza just nu, innan vi dyker ned i spännande fakta och bra tips.

Bästa aktierna just nu – Topp 15 hos Avanza

Följande är de 15 svenska bolag som ligger i topp hos Avanza just nu, sett till värdeutveckling de senaste fem åren.

Aktie Utv. i % 5 år
Sinch 1469,05
Evolution Gaming Group 1460,63
SECTRA B 564,71
Beijer Ref B 523,25
Sagax A 442,42
Sagax B 426,98
Nibe Industrier B 377,27
Bure Equity 342,26
Vitrolife 321,91
Lifco B 307,96
Lundin Mining Corporation 303,03
Addtech B 283,97
Avanza Bank Holding 259,88
Indutrade 256,13
SWECO A 252,4

Källa: Avanza. Uppdaterad 210125. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier och fonder kan både öka och minska i värde – det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Varför ska man investera i aktier?

Som inledningsvis nämndes är aktier ett utmärkt investeringsalternativ när du vill ge dina pengar möjlighet att växa över tid och på sikt ge god avkastning.

Att spara i aktier är en investering i finansiella instrument, för vilka det aldrig finns några garantier att man inte går back – till skillnad från ett sparkonto med insättningsgaranti.

Å andra sidan kan pengarna heller inte växa på ett sparkonto, vilket de alltså kan när du köper aktier (och andra typer av värdepappersinstrument). Givet riskerna lämpar sig aktier bäst för ett sparande på lång sikt – det vill säga fem år eller mer.

Utöver möjligheten att tjäna bra med pengar är det dessutom både roligt, spännande och ordentligt lärorikt att köpa aktier.

För att lyckas krävs att man sätter sig in hur de olika bolag man har investerat i drivs, och att man förstår hur aktiemarknaden fungerar. Aktier är ett även ett utmärkt sätt att lära sig mer om sin egen ekonomi och sitt eget sparande.

investera i aktier
Lär dig mer om hur du ska investera i aktier

Vad är en aktie?

En viktig förutsättning för att börja med aktier och så småningom tjäna pengar på att köpa aktier är förstås att man förstår vad en aktie faktiskt är.

En aktie är en ägarandel i ett bolag, vilken ger dig som aktieägare rätt att ta del av bolagets vinster (nutida och framtida) samt att delta på bolagsstämmor och rösta.

Aktier köps i aktiebolag, vilka kan vara antingen noterade eller onoterade. Noterade aktiebolag är sådana som är börsnoterade och som finns listade på en reglerad marknadsplats – det vill säga en börs. NASDAQ Stockholm, Börse Berlin York och New York Stock Exchange är exempel på börser.

När man talar om att köpa aktier åsyftas i regel handel i börsnoterade – även kallade publika – aktiebolag, men man kan även handla aktier i onoterade, privata bolag.

Stamaktier och preferensaktier – vad är skillnaden?

Aktier kan delas in i två olika kategorier; stamaktier och preferensaktier. Bägge är ägarandelar i bolag, men villkoren för dem skiljer sig en del åt.

Stamaktier är vanligast och emitteras i störst utsträckning. En del bolag ger endast ut en typ av stamaktie, men i många bolag finns också A-aktier och B-aktier.

Skillnaden mellan A-aktier och B-aktier ligger i röstvärdet. En A-aktie ger vanligtvis en hel röst, medan en B-aktie brukar ge 1/10-dels röst.

Kursutvecklingen i A- och B-aktierna brukar följas åt och eventuella utdelningar är alltid identiska. Likviditeten brukar dock vara bättre i B-aktierna.

Som småsparare spelar röstvärdet som regel mycket liten roll eftersom de flesta har så få aktier att man inte kan få något inflytande iallafall. Således spelar det inte jättestor roll om du köper aktier av A-eller B-typ.

Preferensaktier är en speciell typ av aktie med vilken du som ägare ges förtursrätt till utdelningar – därav prefixet “preferens”, som betyder förtur eller förmån.

Preferensaktier emitteras med en fast, förutbestämd utdelning, vilken ägarna har rätt att få innan stamaktieägare får någon utdelning alls.

Skulle företaget gå back ekonomiskt och inte ha råd att betala utdelning till både stam- och preferensaktieägare ska de som äger preffar alltid prioriteras.

Utdelningen i preferensaktier är ofta högre per aktie än den för stamaktier, men preferensaktier ger ingen rätt till utdelningshöjning. Den förutbestämda summan är den som gäller.

Förutom förtursrätt till utdelning ger preffar också förtur till eventuellt kvarvarande kapital om bolaget skulle gå i konkurs och likvideras, även om det mycket sällan blir något kvar till aktieägarna vid en konkurs.

Vidare ges preferensaktier också ut med fast inlösenkurs. Detta är en viktig skillnad mot stamaktier. Inlösenkursen är den kurs till vilken bolaget närsomhelst kan begära att få köpa tillbaka aktierna.

Vill du investera i preferensaktier är det en bra tumregel att aldrig betala mer än den lägsta inlösenkursen. På så sätt riskerar du inte att företaget köper tillbaka dina aktier för ett lägre pris än vad du gav för dem.

Preferensaktier klassas rent juridiskt som aktier, men liknar egentligen mer obligationer. Både preffar och obligationer är känsliga för ränteläget, bägge är en form av lån från investeraren till bolaget och utdelningen man får i preffar påminner mycket om den kupongränta obligationer ger.

Sammantaget lockar preferensaktier med högre och mer frekvent utdelning per aktie, men bör användas som komplement i portföljen snarare än som bas. Detta eftersom kurspotentialen i preffar är betydligt mer begränsad än i stamaktier. Den främsta behållningen i preffar ligger i utdelningen.

Samtidigt är det viktigt att veta att förtur till utdelning inte är samma sak som garanterad utdelning. Utdelningen kan slopas i preffar också, även om det är mycket ovanligt.

Processen för att köpa eller sälja stam- och preferensaktier ser likadan ut.

Olika börser och olika listor

Det finns flera olika aktiebörser runt om i världen, av vilka somliga är mer kända och andra mindre. Bra aktier för nybörjare är de i publika bolag som finns listade på de reglerade börserna.

Amerikanska New York Stock Exchange är den största börsen i världen, med närmare 2800 bolag listade till ett samlat marknadsvärde av 25 biljoner dollar. Strax efter kommer NASDAQ New York, som har fler bolag noterade men till ett lite lägre värde – drygt 17 biljoner dollar.

New York Stock Exchange
NYSE

I Norden drivs handeln på de olika börserna via NASDAQ OMX, Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), NGM och Oslo Börs.

Fyra av de fem största nordiska börserna drivs av NASDAQ OMX; Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik. Enda undantaget är Norges Oslo Börs.

De tre största nordiska NASDAQ-börserna (Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors) bildar tillsammans den nordiska lista som kallas för NASDAQ Nordic.

Large Cap, Mid Cap och Small Cap

Large Cap, Mid Cap och Small Cap är olika så kallade aktielistor, på vilka bolagen på NASDAQ Nordic delas in utifrån hur stort deras börsvärde är.

Indelningen ser ut enligt följande:

Large Cap: Företag med ett börsvärde som överstiger en miljard euro.

Exempel: Hennes & Mauritz, Volvo, Electrolux, ABB, Alfa Laval och Axfood.

Mid Cap:  Företag med ett börsvärde på mellan 150 miljoner euro och en miljard euro.

Exempel: AddLife, Diös Fastigheter, Clas Ohlson, Fagerhult och LeoVegas.

Small Cap: Företag med ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro.

Exempel: Abliva, Eniro, FM Matsson, Magnolia Bostad och NAXS.

De flesta företag listade på Stockholms-börsen Large Cap är kända för den breda massan, medan en del på Mid Cap och framförallt Small Cap kan vara mindre bekanta.

Rent investeringsmässigt har bolagen listade på Large Cap-listan generellt lägre risknivå då de är större, stabilare och har bättre ekonomiska muskler. Samtidigt kan tillväxten ofta vara lite sämre än för Mid Cap- och Small Cap-företag.

Både Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-bolag kan vara bra aktier för nybörjare, men givet den lite lägre risknivån kan Large Cap vara de bästa aktierna att starta med.

Vad är ett index?

Begreppet index florerar flitigt i aktiehandelns värld, men vad betyder det egentligen? Vad är ett börsindex?

Enkelt förklarat mäter ett index utveckligen för en viss samling aktier, en viss marknad eller en viss bransch. Resultatet används som ett jämförelsetal för att exempelvis se om en specifik aktie presterar bättre eller sämre än index – det vill säga bättre eller sämre än snittet på marknaden.

Precis som det finns ett stort antal olika börser i världen finns det också ett stort antal olika index, vilka alla mäter utvecklingen för olika utvalda grupper.

Exempel på vanliga börsindex är:

 • OMXS30: Följer utveckligen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.
 • OMXSBGI: Följer utveckligen för alla aktier listade på Stockholmsbörsen.
 • S&P500: Standard & Poors Index som följer 500 av de största bolagen i USA.
 • Dow Jones Industrial Average: Världens största och äldsta börsindex, innehållande 30 amerikanska industribolag
 • Hang Seng: Följer utveckligen för 50 av de största bolagen på Hong Kong-börsen.

Vad är courtage?

Courtage är den avgift du betalar varje gång du köper aktier eller säljer dem. Avgiften tas ut av mäklaren som ersättning för att denne förmedlar affären.

Till skillnad från fonder betalar du med aktier ingen förvaltningsavgift. Det kostar med andra ord ingenting att äga aktier, bara att köpa och sälja dem.

Många mäklare, däribland Avanza och Nordnet, har olika courtagenivåer beroende hur mycket kapital du handlar med.

Courtaget ser också olika ut om du handlar med svenska eller utländska aktier.  Aktier utanför Sverige har som regel dyrare courtage än svenska, men priserna har på senare år sänkts rejält – däribland på amerikanska aktier.

Exakt hur mycket din bank eller mäklare tar ut i courtage finner du information om på dennes hemsida.

Hur mycket courtage?
Hur många procent courtage tar din mäklare?

Så tjänar du pengar på aktier

Som investerare kan du tjäna pengar på två olika sätt i aktier – dels genom kursvinster, och dels genom utdelning.

En kursvinst innebär kort och gott att du säljer dina aktier till ett högre pris än vad du köpte dem för. För att inkassera denna intäkt måste du alltså avyttra de aktier du äger.

Aktier har potentialen att stiga mycket i värde på kort tid, men oftast behöver man ha sin investering i flera år för att få en bra avkastning till följd av värdestegring.

En aktieutdelning ger dig istället rätt till en bit av kakan under tiden du fortfarande är aktieägare i bolaget. Du får en så kallad direktavkastning.

Hur stor utdelning du får varierar mellan olika bolag och beror förstås på hur pass bra det går för företaget i fråga. Utdelningen kan således variera från gång till gång.

Utdelning kan fås i både stamaktier och preferensaktier, men viktigt att känna till är att långt ifrån alla aktier är utdelningsaktier.

För att ha råd att dela ut en del av vinsten krävs förstås att bolaget först och främst går med vinst, men också att man har en stabil ekonomi överlag.

Således är det främst stora, mogna och väletablerade företag som ger aktieutdelning. Helt enkelt för att de har möjlighet.

Mindre, mer nyetablerade bolag behöver oftast behålla vinsten (förutsatt att de gör någon) för att kunna återinvestera den i verksamheten och växa sig större.

tjäna pengar på aktier
Genom att investera i aktier kan du tjäna pengar med kursvinst och utdelning

Första steget – Hur börjar man med aktiehandel?

Vid sidan av hur man rent praktiskt gör för att komma igång med ett aktiesparande – vilket vi återkommer till lite längre ned i artikeln – finns det ett par faktorer som är grundläggande för uppstarten:

 • Tid
 • Engagemang
 • Kapital
 • Tålamod

När du investerar i aktier blir du själv ansvarig för att se om och förvalta ditt innehav. Till skillnad från om du sparar i fonder har du ingen professionell förvaltare att luta dig mot när du köper aktier, varför det krävs både tid och engagemang från din sida.

Hur pass aktiv du behöver vara beror förstås lite på hur ditt sparande ser ut och vilken strategi du har, men oavsett är det viktigt att hålla sig ajour med såväl marknaden rent generellt som utvecklingen i de bolag du har investerat.

Vidare behöver du ha kapital att investera för att komma igång. Det behöver dock inte röra sig om några jättesummor – det går alldeles utmärkt att börja köpa i liten skala också.

Huvudsaken är att du har tillräckliga marginaler i din ekonomi för att kunna avvara en del pengar under längre tid, och exponera dem för den risk det innebär att placera dem på börsen.

Slutligen är även tålamod en viktig grundförutsättning. Som tidigare nämndes kan aktier öka rejält i värde på väldigt kort tid – men de kan precis lika gärna sjunka rejält också.

Aktiemarknaden är en volatil marknad som ständigt rör sig både upp och ned. Historiskt sett har den dock ökat i värde över tid , varför det är viktigt att ha just tålamod och en lång sparhorisont.

För den som gillar snabba puckar kan man ägna sig åt så kallad day trading, vilket innebär att man köper och säljer aktier med mycket korta intervaller. Metoden förutsätter dock att du har viss erfarenhet och kunskap sedan tidigare, varför den inte riktigt är att rekommendera till aktier för nybörjare. 

Förberedelse är viktigt innan du köper aktier

Praktiska förberedelser är också viktiga att betona. När suget och intresset väl faller på är det lätt hänt att man registrerar sig på första bästa sida och impulsivt köper de aktier som gått bäst just den dagen.

Vill man lyckas i det långa loppet bör man dock se till att förbereda sig väl innan. Speciellt som nybörjare.

Nödvändiga förberedelser inkluderar att läsa på om och jämföra olika banker och nätmäklare, samt att skaffa sig grundkunskaper om hur aktiehandel går till.

Du behöver inte ha en universitetsutbildning i ekonomi för att kunna tjäna pengar på aktier, men baskunskaper är däremot värdefulla att ha. För din egen skull.

Vad betyder exempelvis P/E-tal? Hur hög bör en direktavkastning vara – och vad säger en balansrapport dig om ett bolags ekonomi? Läs gärna på om vanliga nyckeltal, olika referensvärden och hur man läser ekonomiska rapporter.

Vad gäller bank eller nätmäklare handlar det om hos vilken aktör du vill starta igång ditt aktiesparande.

Idag väljer de flesta svenskar att sköta sin aktiehandel hos Avanza alternativt Nordnet – Sveriges största och mest populära nätmäklare. Hos dessa får du lägre avgifter och ett betydligt större utbud än om du väljer att handla via någon av de svenska storbankerna.

Vidare finns också en hel del utländska sajter att välja bland, men hos dessa kan du exempelvis inte öppna ett ISK och någon automatisk rapportering till Skatteverket sker inte.

För både enkelhetens och trygghetens skull rekommenderas därför att du som nybörjare väljer en svensk sida när du ska börja köpa aktier. Nedan gör vi en jämförelse mellan Avanza och Nordnet.

Förberedelser inför aktiehandel
Förberedelser är viktiga

Dags att komma igång – Hitta en bank eller nätmäklare

Avanza och Nordnet är Sveriges mest populära sajter för finansiell handel och sparande. Till mångt och mycket är de snarlika, men det finns vissa detaljer som skiljer dem åt och som kan göra att någon av dem tilltalar dig mer eller mindre.

För att ge dig en bra överblick följer nedan en kort presentation av bägge dessa plattformar.

Avanza

Avanza är Sveriges största plattform för finansiell handel och den tjänst flest svenskar väljer att använd sig av för att köpa aktier. Sajten har vunnit flertalet utmärkelser för bland annat Bästa bank, och erbjuder en uppskattad och användarvänlig plattform anpassad för både nybörjare och erfarna handlare.

Snabbfakta om Avanza:

 • Antal aktier: Drygt 10 200 st, både svenska och utländska
 • Kontotyper: Aktie- och fondkonto, ISK, kapitalförsäkring, sparkonto, pensionsförsäkring, IPS och tjänstepension.
 • Gratis aktiehandel: Ja, hos Avanza handlar du courtagefritt så länge ditt kapital understiger 50 000 kr.
 • Courtageklasser: Start, Mini, Small, Medium och Fast pris.
 • Kontoavgifter: Alla konton är gratis, oavsett typ
 • Automatiskt månadssparande: Ja
 • Insättningsmetoder: Swish, Trustly och banköverföring
 • Övriga instrument: Fonder, ETF’er, warranter, terminer, optioner, certifikat, mini-futures och trackers.

Så här kommer du igång med aktiehandel hos Avanza:

 1. Registrera dig med BankID och välj kontotyp
 2. Sätt in pengar på ditt Avanza-konto
 3. Se vilka aktier det finns och hitta de aktier du vill köpa
 4. När du väl hittat en – klicka på “Köp”, ange hur många aktier du vill köpa och det högsta priset du är villig att betala
 5. Din order skickas till marknaden för behandling och dina aktier blir synliga på kontot när affären gått till avslut

Fördelar Avanza

 • Bättre för nybörjare, mer användarvänligt gränssnitt
 • Fler insättningsalternativ
 • Bra kundtjänst

Nackdelar Avanza

 • Något mindre utbud än Nordnet – om än dock fullt tillräckligt
 • Lägre gräns för courtagefri handel

Bli kund hos Avanza och lär dig mer om aktier.

Nordnet

Nordnet är på många sätt snarlik Avanza, varför det överlag egentligen är hugget som stucket vilken av dessa två man vill bli kund hos. Mycket handlar om vilken plattform man känner sig mest bekväm med.

Snabbfakta om Nordnet:

 • Antal aktier: Drygt 14 400 st, både svenska och utländska
 • Kontotyper: Aktie- och fondkonto, ISK, kapitalförsäkring, sparkonto, pensionsförsäkring, IPS och tjänstepension.
 • Gratis aktiehandel: Nordnet erbjuder en Kom igång-rabatt  som innebär att handlar du under de första sex månaderna handlar courtagefritt så länge ditt kapital inte överstiger 80 000 kr.
 • Courtageklasser: Mini, Liten, Mellan och Fast.
 • Kontoavgifter: Alla konton är gratis, oavsett typ
 • Automatiskt månadssparande: Ja
 • Insättningsmetoder: Swish och banköverföring
 • Övriga instrument: Fonder, ETF’er, warranter, terminer, optioner, certifikat och mini-futures.

Så här kommer du igång med aktiehandel hos Nordnet:

  1. Registrera dig med BankID och välj kontotyp
  2. Sätt in pengar på ditt Nordnet-konto
  3. Se vilka aktier det finns och hitta de aktier du vill köpa
  4. När du väl hittat en – klicka på “Köp”, ange hur många aktier du vill köpa och det högsta priset du är villig att betala
  5. Din order skickas till marknaden för behandling och dina aktier blir synliga på kontot när affären gått till avslut

Fördelar Nordnet

 • Högre gräns för courtagefri handel
 • Större utbud av utländska instrument
 • Större utbud av ETF’er

Nackdelar Nordnet

 • Hemsidan kan upplevas lite komplicerad i början
 • Längre svarstider i kundtjänst

Bli kund hos Nordnet och lär dig mer om aktier.

Avanza vs Nordnet – vilken ska man välja för att köpa aktier?

Bägge nätmäklarna är som synes snarlika i det mesta, med endast några små detaljer som skiljer dem åt. Du får med andra ord en bra mäklare oavsett om du investerar i aktier hos Avanza eller Nordnet.

Som nybörjare är det viktigaste hitta ett gränssnitt du tycker känns enkelt och bekvämt att använda när du ska börja med aktier.

Det faktum att Avanza har färre antal instrument än Nordnet är troligtvis ingenting du kommer märka av när du ska köpa aktier som nybörjare. Detta eftersom det främst handlar om mer ovanliga aktier på utländska marknader.

Vidare är förstås avgifterna en avgörande faktor, men även här är Avanza och Nordnet i stort sett likvärdiga.

Vårt bästa tips är att besöka bägge sidorna och bekanta dig med dem innan du bestämmer dig. Det finns heller inget som hindrar dig från att ha konton på bägge, men i början är det som regel enklare att endast satsa på en.

Avanza eller Nordnet?
Ska man börja med aktier hos Avanza eller Nordnet?

Depåkonto, ISK eller kapitalförsäkring?

Näst efter val av bank eller mäklare står val av kontotyp på tur.

För att kunna köpa och sälja aktier måste du ha ett handelskonto, vilket i sin tur  kan vara ett depåkonto, ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Depåkonto / Aktie- och fondkonto

Ett traditionellt aktie- och fondkonto – även kallat depåkonto – var fram tills dess att ISK och Kapitalförsäkring lanserades det enda alternativet för aktiehandel.

För ett depåkonto betalar du 30% vinstskatt på alla vinster du gör när du säljer aktier. Har du även gjort förluster kan dessa kvittas mot vinsterna och på så sätt få ned den slutliga skatten.

Exempel: Har du gjort vinster på 20 000 kr men förluster på 10 000 kr behöver du bara skatta på mellanskillnaden – det vill säga 10 000 kr.

Vid köp av aktier i en traditionell depå måste alla försäljningar från föregående år tas upp och redovisas i din deklaration. Redovisningen görs på en K4-blankett.

Detta behöver inte nödvändigtvis vara svårt i sig – om än tidskrävande – men är man nybörjare kan det kännas komplicerat.

ISK

ISK – vilket är en förkortning för investeringssparkonto – är den kontotyp de flesta svenskar väljer idag.

Den största skillnaden mellan ett ISK och ett traditionellt depåkonto ligger i hur man beskattas.

Med ett ISK betalar du ingen vinstskatt som i en depå.  Istället betalar du en årlig schablonskatt som baseras på hela ditt kapitalunderlag under året, i vilket vinster, förluster, insättningar och uttag räknas in.

Det sammanlagda underlaget sammanställs och kontrolleras vid slutet av varje år, varpå schablonskatten räknas fram. Skatten dras sedan från ditt konto, och alla uppgifter kommer förtryckta i din deklaration.

ISK är både enklare – speciellt för nybörjare – och som regel mer förmånligt rent skattemässigt. Du behöver inte själv redovisa något i deklarationen eftersom allt redan är förtryckt, och skatten har hittills alltid varit lägre.

Skatten på ett ISK baseras på den aktuella statslåneräntan och kan således förändras. Så länge ränteläget är lågt skattar du mindre med ett ISK än med ett depåkonto.

Under 2020 låg skatten på ett ISK på 0,375%.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring liknar ett ISK på så sätt att beskattningen sker på i princip samma sätt. Även här betalar du en schablonskatt.

En kapitalförsäkring är dock en försäkring, vilket innebär att det är försäkringsbolaget som egentligen är ägare till dina aktier. Du själv blir endast förmånstagare. I praktiken innebär det bland annat att du inte får delta på bolagsstämmor.

En fördel med en KF är att du även kan välja förmånstagare, till vilken ditt innehav tillfaller om du skulle avlida. Möjlighet att välja förmånstagare gör också KF till ett populärt konto för barnsparande.

För den som vill investera i utländska utdelningsaktier är en kapitalförsäkring ofta det bästa alternativet. Detta eftersom det är betydligt lättare att få tillbaka den utländska källskatt du betalar för utdelningar från just utländska utdelningsaktier.

När det kommer till nybörjaraktier är utländska utdelningsaktier sällan det första man väljer att köpa, men det är likväl bra att känna till.

Många investerare har både ett ISK och en KF, där svenska aktier handlas via ISK och utländska aktier handlas via KF.

Tips: Satsa på ett ISK

Både depåkonto, ISK och kapitalförsäkring har sina för- och nackdelar. Sammantaget är dock ISK den kontotyp som är mest förmånlig för de allra flesta – både för nybörjare och mer erfarna investerare.

Här kan du öppna ett konto hos Avanza.

Här kan du öppna ett konto hos Nordnet.

Vilka är de bästa aktierna för nybörjare? Vilka aktier ska man köpa?

Att veta vilka som är de bästa aktierna och vilka man ska köpa är oftast det många tycker är svårast när man ska komma igång med aktier som nybörjare. Och helt enkelt är det inte heller.

För inspiration kan det vara hjälpsamt att titta på topplistor över de aktier som har presterat bäst de senaste åren. Att inspireras av hur andra handlar kan också vara värdefullt.

Vilka aktier har exempelvis flest ägare hos din mäklare idag? Och vilka har gått bäst  på 1 år, 3 år och 5 år? Vilka aktier går med vinst och tjänar pengar?

Historisk avkastning garanterar inte likvärdig framtida avkastning, och många ägare betyder inte att en aktie per automatik är bra.

Samtidigt ger både historisk avkastning och ägarantal ett bra hum om hur ett bolag styrs samt vilket förtroende marknaden har för det.

Inspirerande listor över bästa aktierna och aktietips i all ära – viktigt att tänka på är också att en finansiell investering något högst personligt, varför val av aktier också bör vara personligt.

Det är viktigt att även du som nybörjare investerar i aktier i bolag du tror på och med affärsmodeller du förstår, samt att risknivån känns bekväm. Att du väljer de bästa aktierna för dig.

Ett bra tips för dig som nybörjare är att satsa på stora, stabila och välkända bolag i början – för att sedan eventuellt vidga vyerna mot andra aktörer.

Vilka aktier ska man välja
Vilka aktier ska man börja investera i som nybörjare?

Populäraste aktierna hos Avanza just nu – Topp 20

Apropå att som nybörjare ta inspiration av vilka aktier andra handlar – nedan ser du en topplista över vilka 20 aktier som är mest populära hos Avanza just nu (vilket dock inte behöver betyda att de är de bästa aktierna).

Aktie Antal ägare
Investor B 153 051
Hennes & Mauritz B 92 998
Kinnevik B 90 719
Swedbank A 81 104
Volvo B 76 851
Latour B 70 153
Castellum 64 764
AstraZeneca 62 234
Evolution Gaming Group 60 987
Ericsson B 58 363
Telia Company 57 659
Investor A 53 817
Axfood 53 023
Nordea Bank Abp 52 088
Millicom Int. Cellular SDB 51 253
Industrivärden C 48 464
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B 43 827
IcaGruppen 41 261
SEB A 40 016
Tele 2 B 39 281

Källa: Avanza. Lista skapad av data hämtad 210125. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Tips! Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza.

Investmentbolag är bra aktier för nybörjare

Investmentbolag är bolag vars affärsidé går ut på att investera i aktier i andra bolag. När du köper aktier i ett investmentbolag får du således exponering mot alla de underliggande tillgångar som investmentbolaget äger aktier i.

Aktier i investmentbolag ger på så sätt en automatisk diversifiering, vilket gör att de ofta rekommenderas som bra första aktier för nybörjare.

Den breda exponeringen mot flera tillgångar liknar den man får i fonder – men med aktier slipper du betala någon förvaltningsavgift.

Fler fördelar med investmentbolag

Vid sidan av den automatiska riskspridningen som aktier i investmentbolag ger finns också ytterligare ett par fördelar.

Många investmentbolag är kända för att vara bra utdelningsaktier. Detta eftersom det blir skattemässigt fördelaktigt för investmentbolag att dela ut en del av vinsten till sina ägare.

Flera investmentbolag återfinns på listan över de svenska börsbolag som kan stoltsera med bäst utdelningshistorik och bäst utdelningstillväxt – däribland Investor och Latour.

Vidare handlas också många investmentbolag till substansrabatt, vilket något förenklat innebär att investmentbolagets aktie handlas till ett lägre värde på marknaden, än vad värdet på dess nettotillgångar är.

Bra svenska investmentbolag

Det finns många stora och stabila investmentbolag på den svenska marknaden, av vilka flera mycket väl kan vara intressanta aktier för nybörjare.

Bra aktier för nybörjare kan till exempel vara Kinnevik, Investor, Industrivärden, Latour och Lundbergföretagen – samtliga stora, väletablerade företag som funnits länge.

Vilka risker finns det med aktiehandel?

Aktier är finansiella instrument i vilka det alltid innebär en risk att investera. Det finns inga garantier för att en aktie kommer att gå bra, och det är omöjligt att förutspå utvecklingen i förtid.

Risk och förväntad avkastning är också starkt korrelerade – ju högre risknivå en aktie har, desto högre förväntad avkastning.

Följande risker finns att ta hänsyn till:

 • Generell marknadsrisk: En generell marknadsrisk gäller för alla börsbolag, oavsett typ, olika branscher eller marknader. Under den här kategorin faller sådant som påverkar hela marknaden negativt – till exempel en global finansiell kris.
 • Branschspecifik risk: Faktorer som kan ha negativ inverkan på alla bolag inom en specifik bransch – till exempel minskad efterfrågan på fossila bränslen. Det skulle påverka alla oljebolag negativt.
 • Landsspecifik risk: Faktorer som kan ha negativ inverkan på alla bolag verksamma i ett visst land, även inom olika branscher. Exempelvis kan förändrade exportregler, krig eller en politisk kris i ett visst land påverka alla företag som driver verksamhet i det landet.
 • Bolagsspecifik risk: Slutligen kommer den bolagsspecifika risken, vilket alltså är sådant som är direkt kopplat till själva bolaget och som kan påverka aktien negativt. Hit hör exempelvis dålig styrning, dålig försäljning och förlustresultat.

Riskerna ser dels olika ut från företag till företag, men också mellan olika länder och branscher. Att handla aktier i  ett tillväxtland som Indien är exempelvis mer riskfyllt än att köpa svenska aktier – men det finns också chans till högre avkastning.

Hur du ställer dig till risknivå kontra avkastning är något du behöver fundera över innan du börjar köpa aktier. Har du större eller mindre riskaptit? Föredrar du trygghet framför chans till skyhög avkastning?

risk aktier
Att köpa och sälja aktier innebär alltid risker.

Tänk på att sprida dina risker

Riskerna med aktier går alltså inte att undvika eller komma ifrån. Däremot är det fullt möjligt att kontrollera hur pass stora risker man tar. Dels genom att välja vissa aktier och välja borta andra, men också genom att diversifiera sin portfölj.

Diversifiering betyder att man sprider sina risker. Det handlar om att inte satsa allt man äger och har på att endast köpa en aktie- att inte lägga alla ägg i samma korg.

God riskspridning uppnår du genom att köpa aktier i flera olika bolag som är verksamma på olika marknader och inom olika branscher.

En balanserad portfölj med bra diversifiering bör innehålla åtminstone 10-15 olika aktier.

Viktigt: Undvik att diversifiera alldeles för mycket också. Har du för många olika aktier i din portfölj, i bolag och marknader du inte är bekant med, är risken stor att du får dålig koll på dina aktier och inte kan förvalta dem väl.

Kom igång med aktier
Så kommer du igång med att spara i aktier

Så kommer du igång – Steg för steg-guide till att köpa aktier

Efter grundläggande fakta om vad en aktie är, hur och var man handlar aktier, vad ska man tänka på och vilka aktier man ska satsa på har det blivit dags att slutligen ta steget och faktiskt komma igång med aktier.

Nedan finner du en enkel steg för steg-guide till hur du som nybörjare rent praktiskt går tillväga för att börja handla aktier.

1. Gör upp en investeringsstrategi med mål och regler

En investeringsstrategi är en viktig förberedelse, och något du absolut rekommenderas att göra innan du ska börja med aktier.

Det behöver dock inte vara så komplicerat som det låter. Huvudsaken är att du funderar över sådan som:

 • Vilka bolag och marknader är jag intresserad av och tror på?
 • Hur mycket vill jag spara i aktier varje månad?
 • Hur lång är min sparhorisont?
 • Varför köpa aktier? Vad är mitt sparmål?
 • Vad kan jag om att spara i aktier? Behöver du lära dig mer?
 • Vilka krav måste bolag uppfylla för att jag ska investera?

En egen strategi gör det betydligt lättare att vara kontinuerlig i ditt sparande och att hålla fokus på målet – även när det blir oroligt på marknaden.

2. Öppna ett konto hos en nätmäklare

Som tidigare nämnts behöver du öppna ett konto hos antingen en nätmäklare  eller bank för att kunna köpa och sälja aktier.

Avanza och Nordnet har bäst utbud av aktier och lägst avgifter, och efter slutförd registrering kan du vara igång omedelbart. För dig som köper aktier som nybörjare rekommenderar vi att du startar med ett ISK.

3.  Utforska marknaden och hitta de första aktier du vill köpa

Både Avanza och Nordnet erbjuder bra sökfunktioner med vilka du snabbt kan hitta aktier du vet att du är intresserad av. Har du inga förhandstippade val kan du kika i aktielistorna och filtrera utifrån en mängd olika kriterier.

Tänk på att hitta aktier som ger bra riskspridning i din portfölj, och satsa helst på åtminstone 10-15 stycken.

4. Lägg en order till marknaden och handla aktier

När du väl har hittat de aktier du vill investera är det dags att göra ditt första köp.

Hos både Avanza och Nordnet görs detta smidigt genom att klicka på “Köp”, varpå du får ange hur många aktier du önskar köpa, från vilket konto och hur mycket du som mest är beredd att betala.

Din order skickas sedan till marknaden där den behandlas och går till avslut när en säljare möter dina kriterier.

Dina aktier blir synliga på ditt konto så fort affären har gått igenom, vilket som regel går mycket snabbt för stora, stabila aktier med hög likviditet.

Lägger du din order utanför börsens öppettider behandlas den så fort marknaden öppnar igen. Stockholmsbörsens öppettider är helgfri vardag 9.00-17.30.

Fler tips på vägen

Låna aldrig pengar för att köpa aktier

Att ta lån för att investera i aktier kan verka som en god idé om räntan är lägre än den förväntade avkastningen. Viktigt att tänka på är dock att avkastningen är just det – förväntad. Det finns inga garantier för att dina investeringar går så bra som du hade förutspått.

Har du otur kan det istället gå precis tvärtom, och du riskerar att behöva dras med räntebetalningar och amorteringar på ett lån för aktier utan värde. Börja hellre i liten skala med att köpa en aktie, än att ta lån för att kunna investera mycket på en gång.

Sätt upp ett månadssparande

Ett regelbundet, automatiskt månadssparande är det bästa och mest effektiva sättet för att se till att sparandet faktiskt blir av.

Ett månadssparande gör också att du slipper försöka tajma marknaden och försöka hitta de ultimata köp- och säljtillfällena. Sparar du regelbundet får du en jämn spridning på dina aktieköp.

Så småningom – lär dig att analysera aktier på egen hand

Egen aktienanalys är inte det första du behöver tänka på när du ska börja investera i aktier som nybörjare. Så småningom dock, när du hunnit få lite mer kött på benen och känner dig mer hemma på marknaden, är det bra att kunna.

Vet du hur du själv ska analysera aktier för att bedöma om de är köpvärda eller ej, behöver du inte förlita dig på vad olika analytiker säger.

Analytiker och rådgivare kan absolut vara bra att luta sig mot – i synnerhet när man är oerfaren – men att själv kunna analysera bolag och värdera aktier är mycket värdefullt.

Analysera aktier
Vill du lära dig mer om att analysera aktier som nybörjare?

Sammanfattning – Börja med aktier

Att investera i aktier är ett roligt, lärorikt och spännande sätt att dels lära sig om ekonomi och om olika marknader – men kanske framförallt att få sina pengar att växa.

Är man nybörjare kan det kännas svårt att veta hur man ska börja investera och vet vilka de bästa aktierna är – men faktum är att det inte behöver vara så komplicerat. Det går att börja i liten skala, att prova sig fram och att lära sig längs vägen.

Viktigast är att man har tid, intresse och utrymme i sin ekonomi att avvara pengar under en längre tid.

Börja handla aktier enkelt – stora, stabila bolag är ofta de bästa aktierna för nybörjare. Satsa på företag du känner till inom branscher du tror på. Var noggrann med att sprida dina risker och att hålla dig uppdaterad med utvecklingen på marknaden.

Tids nog, när du har blivit mer erfaren och hemma på börsen, kan du ta din handel till nästa nivå och kanske lära dig mer om aktieanalys, speciella ordertyper och testa andra instrument. Om du vill.

Lycka till med ditt aktiesparande!

Tips: Lär dig mer om aktier som nybörjare – läs mer här på aktierfornyborjare.se eller på Samuelssons Rapport

Är du intresserad av aktier så kan du kika in på vår systersida: Bästa aktierna

Så skapar du en balanserad aktieportfölj

så skapar du en balanserad aktieportfölj

Vilka värdepapper man ska välja och hur man ska bygga upp sin portfölj kan ofta upplevas svårt när man som nybörjare först ska komma igång med aktier. I den här artikeln ger vi på Aktier för nybörjare några värdefulla tips för hur du skapar en balanserad aktieportfölj och vad är viktigt att tänka på. 

Tillräckligt bred exponering och en god riskspridning är de två viktigaste sakerna att tänka på när man handlar med aktier. En välbalanserad portfölj bör innehålla flera olika typer av aktier, i bolag inom olika sektorer och allra helst på olika geografiska marknader.

Att veta hur man bygger en sådan portfölj är dock inte alltid så lätt – i synnerhet inte om man är nybörjare på aktier och saknar tidigare erfarenhet av börsen.

Lyckligtvis behöver det inte bli som krångligt och avancerat som det först kan tyckas. Det går att skapa en balanserad aktieportfölj utan att slå knut på sig själv och utan att man måste ha högre ekonomisk utbildning eller en bakgrund inom finans.

Nedan följer några enkla – men värdefulla – tips på hur du kan tänka.

Första prioritet: Gör en egen investeringsstrategi

Det första du bör göra innan du börjar botanisera bland aktieutbudet hos din nätmäklare är att skapa en egen strategi för dina investeringar.

Det kan låta komplicerat, men det behöver egentligen inte vara så mycket mer än att du är på det klara med ungefär vilket sparmål du har, hur lång investeringshorisont du har – det vill säga hur länge du avser spara – vilka bolag och/eller marknader du främst är intresserad av och vilka villkor en aktie ska uppfylla för att det ska bli aktuellt med köp eller försäljning.

Vilken kontotyp du helst vill använda är också bra att fundera över. Idag väljer de flesta privatsparare att använda ISK eftersom det oftast blir mest fördelaktigt rent skattemässigt. Det är också enkelt att använda eftersom du inte behöver ta upp och redovisa något i din deklaration.

Utöver ISK kan du hos svenska aktiemäklare som Avanza och Nordnet även spara i en kapitalförsäkring eller på ett traditionellt depåkonto. Läs gärna mer om hur det fungerar med värdepappershandel med de olika kontotyperna på Skatteverkets hemsida.

En egen investeringsstrategi skapad utifrån dina mål och förutsättningar gör det enklare att strukturera ditt sparande och hålla ögonen på bollen – det vill säga målet. Dessutom hjälper det dig att undvika ogenomtänkta beslut och impulsköp som sker på känsla snarare än förnuft.

Välj en risknivå du känner dig bekväm med

Tips nummer två handlar om din riskaptit och hur du känner inför risk och trygghet kontra potentiell framtida avkastning.

Här är alla olika och det är viktigt att du lägger dig på en nivå som du själv känner dig bekväm med och som passar din plan och dina förutsättningar.

Generellt sett kan sägas att ju längre sparhorisont du har desto högre risk finns det utrymme för. Dock inom rimliga gränser givetvis. Onödiga risker är aldrig en bra idé, även om du ska spara i 20,30 eller 40 år.

Att köpa aktier är alltid förenat med ett visst risktagande, vilket först kan kännas läskigt när man är nybörjare. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och det finns alltid en risk att du förlorar hela din investering.

Samtidigt är risk också positivt korrelerat med avkastning. Att ta för höga risker är aldrig bra – men har du en lång sparhorisont (5 år eller mer) vill du heller inte ha en alltför låg risknivå eftersom du då får en svag värdeutveckling.

En bra tumregel att komma ihåg är att ju högre risk du väljer att ta desto längre sparhorisont bör du ha för att kompensera de svängningar på börsen du troligen kommer att få erfara.

Hur vet man då vilka aktier som är mer riskfyllda än andra? I grund och botten gäller det att analysera varje företag för sig – men generellt sett är stora, mogna bolag med stabil ekonomi mindre riskfyllda än små tillväxtbolag och start ups.

Investmentbolag är också bra, stabila bolag som ger en automatisk diversifiering då du med enda får exponering mot bolagets alla underliggande innehav.

Viktigt är också att titta på cykliska aktier och kontracykliska aktier. Cykliska aktier är sådana vars utveckling följer konjunkturen. De ökar ofta mycket i högkonjunktur, men sjunker också mycket i lågkonjunktur.

Kontracykliska aktier påverkas mycket lite av svängningar i konjunkturen och är därför mer stabila. En välbalanserad aktieportfölj bör innehålla både cykliska och kontracykliska aktier.

risknivå aktieportfölj
Ju högre risknivå du lägger dig på desto längre sparhorisont behöver du ha.

Diversifiera med flera olika innehav

Ett av de vanligaste misstagen många nybörjare gör är att köpa alldeles för få aktier. Faktum är att drygt 40% av alla svenska aktiesparare endast har ett enda bolag i sin aktieportfölj.

Äger du endast en eller ett fåtal aktier ökar ditt risktagande betydligt. Du blir väldigt sårbar för eventuella nedgångar i något av dina innehav.

Så hur många aktier bör en balanserad och stabil portfölj innehålla? En vanlig rekommendation brukar vara 12-15 stycken. Då har du tillräckligt många för att få en bra riskspridning, men inte så många att det blir svårt att hålla koll på dem.

Förutom att inkludera tillräckligt många aktier i din portfölj är det också viktigt att du tänker på en bred exponering vad gäller branscher och geografiska marknader.

Har du 12-15 aktier som alla är i teknikbolag får du en väldigt snäv exponering mot en enda marknad.

Beträffande geografiska marknader kan det som nybörjare vara bra att börja med aktier på den svenska marknaden, och istället fokusera diversifieringen på olika branscher och sektorer.

Så småningom kan det dock vara värdefullt att även investera i utländska aktier. Dels för att utbudet är större och valmöjligheterna fler – men också för att ditt innehav inte enkom koncentreras till den svenska börsen.

Vill du inkludera även utländska aktier kan det vara bra att börja med stora välkända bolag som är lätta att följa och hitta information om – till exempel Apple, Microsoft, Facebook, Pfizer eller Johnson & Johnson.

Sammanfattning: Så skapar du en balanserad aktieportfölj

Att skapa en balanserad aktieportfölj är viktigt för dina chanser att lyckas med dina investeringar. Som nybörjare kan det dock kännas svårt att veta hur man ska göra – och vad en balanserad portfölj faktiskt är.

Ovan har du fått några grundläggande tips på hur du kan tänka. För att runda av får du dem även som en kort sammanfattning:

 • Gör upp en egen investeringsstrategi att utgå ifrån
 • Fundera över vilken risknivå som passar dig – ju högre risk du tar desto längre bör din sparhorisont vara
 • Satsa en bred exponering för att få en så bra riskspridning som möjligt – helst 12-15 olika aktier i olika slags bolag, inom olika sektorer/branscher och gärna på olika geografiska marknader

Lycka till med dina investeringar!

Hur mycket bör man investera som nybörjare?

Hur mycket bör man investera som nybörjare på aktier egentligen? Måste man ha ett stort startkapital för att komma igång – eller går det att börja med aktiehandel även om man har en liten budget? 

Att som nybörjare ge sig in på börsen och börja handla med aktier är ofta förknippat med en hel del frågetecken. Många funderar över vilken nätmäklare som är bäst, vilka aktier man bör köpa och hur man ska tänka kring riskhantering.

Vanligt är också att känna osäkerhet kring hur mycket startkapital man egentligen behöver för att kunna handla med aktier – och hur mycket eller lite man bör investera som nybörjare.

Eftersom såväl aktiesparande som ekonomi är något väldigt individuellt som ser olika ut för olika för personer finns egentligen inget entydigt svar på att man bör spara si och så mycket. Viktigast är att ta hänsyn till sina egna förutsättningar.

Nedan ger Aktier för nybörjare några tips på hur du kan tänka.

Investera en större engångssumma eller månadsspara?

Aktier och andra värdepapper kan investeras i på olika sätt – antingen genom större engångssummor någon gång ibland eller med ett regelbundet månadssparande.

Ett månadssparande är för de flesta det bästa sättet att se till att sparandet faktiskt blir av och flyter på under en längre tid.

Med ett regelbundet månadssparande behöver du heller inte spara så mycket åt gången. Har du endast möjlighet att sätta undan några hundralappar till aktier är det en bra början.

Sveriges största respektive näst största nätmäklare Avanza och Nordnet erbjuder bägge mycket smidiga tjänster för månadssparande, genom vilka du kan ställa in en automatisk överföring från ditt lönekonto till ditt handelskonto på ett visst datum varje månad.

Själva aktieköpen kan till skillnad från fonder inte ställas in så att de sker automatiskt, men dessa kan du enkelt skapa ordrar för på webben eller i mobilen.

Vare sig du har ett månadssparande i aktier och/eller fonder eller inte kan det också bli aktuellt med en större engångsinsättning någon gång – till exempel om du får tillbaka på skatten, får en jobbonus eller gör en lyckosam bostadsförsäljning.

Ska du investera en större engångssumma är det extra viktigt att du tänker igenom dina aktieköp noggrant innan du placerar dina pengar, samt att du sprider på riskerna.

Investera aldrig mer än du har råd att förlora

Det här är måhända det allra viktigaste att tänka på när du ska investera – vare sig du ska köpa aktier, fonder eller spara i någon annan finansiell tillgång.

Att spara i aktier är alltid förenat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Eller ens en del av det.

Med detta i bakhuvudet är det viktigt att du aldrig investerar mer än du har råd att förlora. Pengar du avsätter till att köpa aktier ska inte vara pengar som du eventuellt kan komma att behöva till löpande utgifter – så som räkningar och mat till exempel.

Hur mycket eller lite detta är för just dig vet bara du. Varje sparare har sin egen ekonomi och sina egna individuella förutsättningar att ta hänsyn till.

När man är nybörjare på aktier kan det vara lätt hänt att man blir övermodig då intresset och viljan att lära sig är stark. Att börja i liten skala och med lägre belopp är dock oftast att föredra tills dess att man blivit mer varm i kläderna.

aktier för nybörjare startkapital
Som nybörjare på aktier är det oftast bäst att börja investera smått för att sedan öka på.

Startkapital för daytrading och swingtrading

Aktiehandel för nybörjare avser oftast inte kortsiktiga handelsmetoder som daytrading eller swingtrading. Detta eftersom dessa strategier som regel kräver att man har lite erfarenhet av börsen sedan tidigare.

Samtidigt kan man förstås även vara nybörjare på daytrading och/eller swingtrading – och fundera över hur mycket startkapital som krävs för dessa metoder.

En stor fördel med såväl swingtrading som daytrading är att du inte behöver någon jättesumma för att komma igång. Det går bra att börja försiktigt med ett par tusenlappar.

I början är det till och med rekommenderat att börja smått, precis som med aktiehandel överlag, för att undvika för stora risker innan man lärt sig hur det fungerar.

Är du nyfiken på daytrading eller swingtrading och vill lära dig mer finner du bra information på www.daytrading.land samt www.swing-trading.se.

Olika aktier kostar olika mycket

Ytterligare en faktor som spelar roll för hur mycket du som nybörjare bör investera är priset på de aktier du önskar köpa.

Olika aktier kostar förstås olika mycket – och beroende på vilka bolag just du är intresserad av att investera i kan du behöva olika mycket i startkapital.

Har du exempelvis möjlighet att avvara 500 kronor per månad till aktier kan du inte placera pengarna i ett bolag vars aktie för tillfället kostar mer än så. Åtminstone inte om du vill investera varje månad.

Vill du köpa aktier som kostar mer än vad du kan spara per månad kan det vara en idé att spara på ett vanligt konto några månader tills du har råd med aktierna du helst vill investera i.

Fonder kan vara ett bra alternativ vid låg budget

Har du endast möjlighet att spara någon hundralapp eller två per månad kan det vara en bra idé att lägga ditt månadssparande i fonder och sedan köpa aktier någon gång då och då, om möjlighet finns.

Fonder är tacksamma att investera i på så sätt att de inte har en fast kurs som aktier. Med fonder kan du välja att placera i princip så mycket eller lite du vill – minimibeloppet är ofta bara 50-100 kr.

Vill du spara i fonder har både Avanza och Nordnet mycket bra utbud. Önskar du automatisera ditt sparande så mycket som möjligt kan du också välja att använda en så kallad fondrobot.

Summa summarum: Hur mycket bör man investera som nybörjare?

Sammanfattningsvis kan sägas att detta är individuellt och olika för alla – men att det generellt sett är bättre att som nybörjare börja i liten skala tills man fått lite erfarenhet och en förståelse för hur aktiehandel fungerar.

Allra viktigast är att vara riskmedveten – och att aldrig investera mer än du har råd att förlora. Sedan kan du antingen välja att göra en större engångsinvestering alternativt placera mindre belopp regelbundet varje månad. Eller en kombination av både och.

 

Aktiehandel för nybörjare – 5 värdefulla tips

aktiehandel för nybörjare - 5 värdefulla tips

Hur kommer man igång med aktier och hur skapar man bäst förutsättningar till bra utfall? Som hjälp till en bra start på dina investeringar finner du nedan 5 värdefulla tips för aktiehandel för nybörjare.

Som nybörjare på aktier ställs du ofta inför en hel del frågetecken om hur du ska göra, hur börshandeln fungerar och vilka tillgångar du ska välja att investera i.

Det behöver inte vara så krångligt och övermäktigt som det först kan verka. Att vara väl förberedd och någorlunda påläst om det mest grundläggande är dock viktigt för dina förutsättningar att lyckas få en bra värdeutveckling på dina investeringar.

I den här artikeln ger Aktier för nybörjare dig 5 värdefulla tips att lägga på minnet och ta fasta på när du som nybörjare ska börja med aktiehandel. Tips om såväl val av mäklare som budget och lämpliga aktier.

Tips 1: Sätt upp mål och budget för ditt sparande

Tips nummer ett rör de första förberedelserna du helst bör göra innan du öppnar ett konto och börjar handla. En investeringsstrategi, om man så vill.

Ett mål för ditt sparande är alltid bra att ha eftersom det oftast gör det lättare att hålla motivationen uppe och att fortsätta vara disciplinerad. Målet kan till exempel vara en kontantinsats till ett framtida boende, en bra summa till pensionen eller möjligheten att kunna gå ned i arbetstid vid en viss ålder.

Viktigt är också att fundera över hur lång din sparhorisont är – det vill säga när du skulle vilja att ditt sparmål uppfylls – samt hur mycket du vill och har möjlighet att spara varje månad.

Utifrån din sparhorisont kan du också se vilken risknivå som är lämplig för dig. Avser du spara i aktier i 10,20 eller 30 år finns utrymme att ta lite högre risk till förmån för högre avkastning, men vid kortare sparhorisont vill du ha en lägre risk.

Summa summarum bör din förberedande strategi innehålla:

 • Mål för sparandet
 • Budget
 • Sparhorisont
 • Risknivå
budget för aktiehandel
Gör upp en budget och en investeringsstrategi för ditt sparande.

Tips 2: Välj nätmäklare/bank med omsorg

Vilken nätmäklare eller bank du väljer att köpa aktier via är nästa lika avgörande som vilka tillgångar du väljer att handla.

Även små skillnader i avgifter och villkor kan få stor betydelse för ditt framtida utfall.

Som nybörjare på aktier är det oftast bäst att börja med en svensk nätmäklare, både för enkelhetens och trygghetens skull.

Idag finns flera riktigt bra aktiemäklare att välja mellan på den svenska marknaden, av vilka Avanza och Nordnet är de två största.

Både Avanza och Nordnet erbjuder bra utbud av såväl svenska som utländska  aktier, har användarvänliga plattformar, flera olika kontotyper, möjligheter för teknisk analys samt låga avgifter.

Vilken plattform som passar dig bäst vet bara du. Således är det viktigt att du jämför såväl villkor som gränssnitt och layout hos flera olika innan du bestämmer dig.

Tips 3: Krångla inte till det – satsa på bra nybörjaraktier

Idag finns ett enormt utbud av aktier i olika bolag, inom olika sektorer och på olika geografiska marknader. Att veta vilka man ska börja investera i kan ofta vara bland det svåraste när man är ny och oerfaren.

Ett värdefullt tips är att börja enkelt. Investera i bra, stabila och välkända bolag till en början istället för att försöka luska rätt på eventuella kommande tillväxtraketer som är betydligt mer riskfyllda.

Bra är också att börja med svenska aktier innan du letar dig vidare ut på de utländska marknaderna. Som svensk har du ofta mer grundkännedom om svenska bolag än utländska, och det är dessutom enklare att hitta information om svenska bolag.

Förutom stora, stabila och mogna bolag kan även investmentbolag nämnas som mycket bra nybörjaraktier. Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag och som har en portfölj med ofta 10-20 olika innehav i.

Genom att köpa aktier i investmentbolag får du indirekt exponering mot alla bolagets underliggande tillgångar – vilket innebär att du får en mycket bra diversifiering trots att du bara köper en aktie.

Exempel på bra nybörjaraktier är:

Tips 4: Våga ha is i magen

Aktier är instrument avsedda för långsiktiga investeringar – åtminstone 5 år, men gärna längre än så. Dels tar det tid för företag att skapa tillväxt och expandera, men dessutom är börsen en volatil marknad med kursrörelser både upp och ned.

På lång sikt är aktier generellt sett en bra investering som ger lönsam värdeutveckling, men på kort sikt måste du räkna med tillfälliga dippar.

Går kursen ned på dina investeringar är det viktigt att du inte säljer allt i panik det första du gör. Då kommer du gå med förlust. Har du en lång sparhorisont är det viktigt att ibland kunna sitta still i båten och invänta en vändning.

Med det sagt bör du förstås inte behålla aktier som uppenbarligen är rena förlustaffärer. Ett bolag som gång på gång gör minusresultat och för vilket utsikterna ser dåliga ut framgent gör du bäst i att sälja av.

aktier långsiktiga
Aktier lämpar sig för långsiktigt sparande.

Tips 5: Investera aldrig mer än du har råd att förlora

Måhända det viktigaste tipset av alla. Att investera i aktier innebär alltid en risk. Har du otur kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

När du sätter din budget, vilket vi nämnde i det första tipset, är det således viktigt att utgå från dina egna ekonomiska förutsättningar. Investera aldrig mer än du har råd att förlora, ta aldrig lån för att investera och använd aldrig pengar som ska täcka vardagskostnader.

Aktier är som nämndes ovan avsedda för ett långsiktigt sparande. Pengarna du investerar bör du kunna avvara i flera år. Vet du med dig att du eventuellt kommer behöva dem inom kortare tid är det bättre att välja ett annat sparalternativ.

Sammanfattning: Aktiehandel för nybörjare – 5 värdefulla tips

 • Sätt upp mål och budget för ditt sparande
 • Var noggrann när du väljer nätmäklare
 • Börja med enkla nybörjaraktier
 • Tänk långsiktigt och våga ha is i magen – men gör dig av med aktier som går dåligt länge
 • Var riskmedveten – investera aldrig mer än du har råd att förlora

Aktier eller fonder – vad är bäst för nybörjare?

aktier eller fonder - vad är bäst för nybörjare?

Aktier och fonder är bägge bra tillgångar att investera i för ett långsiktigt sparande – men vilket är det bästa alternativet om man är nybörjare och saknar tidigare erfarenhet av finansiell handel? Är det ena alltid bättre att börja med än det andra, och i sådana fall vilket?

Både aktier och fonder är finansiella instrument i vilka man som sparare kan investera pengar för att på sikt förhoppningsvis få en bra avkastning.

Bägge passar bra till månadssparande och bägge finns att handla hos storbanker och nätmäklare som Avanza och Nordnet – men mellan de två instrumentkategorierna finns också en del väsentliga skillnader.

Skillnader som är särskilt viktiga att känna till om du är nybörjare och funderar över vilket sparalternativ som är bäst att börja med – aktier eller fonder.

Nedan ger Aktier för nybörjare dig en kort introduktion till vilka skillnader som finns mellan aktier och fonder, vilka för- och nackdelar som är förknippade med respektive tillgångskategori samt vad som utifrån det kan vara bäst att börja med som nybörjare.

Aktier vs fonder – vad är skillnaden?

Börjar vi med att titta på aktier är dessa ägarandelar i bolag. När du köper aktier blir du således delägare i det bolag vars aktier du investerar i.

Som aktieägare i ett företag har du bland annat rätt att rösta på bolagsstämmor. Du kan också få aktieutdelning om bolaget i fråga ger ut det.

Vidare handlas aktier också på börsen – det vill säga på en reglerad marknadsplats – där priset hela tiden styrs av tillgång och efterfrågan.

Så vad är då en fond i korta drag?

En fond kan beskrivas som en portfölj bestående av en mängd olika tillgångar – till exempel aktier eller räntepapper. En aktiefond äger andelar i många olika aktiebolag, medan en räntefond äger räntebärande värdepapper.

När du investerar i en aktiefond får du en andel i fonden – men du blir inte delägare i de aktiebolag som ingår i fonden. Du har med andra ord inga mandat i bolagen och ingen rösträtt.

Eventuella utdelningar tillfaller heller inte dig utan i sådana fall fonden. Utdelningar brukar av de flesta fonder återinvesteras istället för att betalas ut. Är du aktieägare och får utdelning betalas den ofta ut i kontanta medel.

Vidare är exponeringen också en väsentlig skillnad mellan aktier och fonder.

Eftersom fonder har innehav i många olika underliggande tillgångar får du som sparare betydligt bredare exponering med fonder än med aktier. Detta har stor betydelse för din riskspridning – men påverkar också möjligheterna till avkastning.

Sammanfattningsvis kan sägas att:

 • Aktier är ägarandelar i bolag – fondandelar är en del i en portfölj
 • Aktier handlas direkt på börsen, priset styrs av tillgång och efterfrågan
 • Investerar du i fonder får du ingen rösträtt i bolagen som ingår i fonden
 • Utdelningar i aktier tillfaller dig som ägare, fonder återinvesterar oftast eventuella utdelningar
 • Aktier ger exponering mot det enskilda bolaget medan fonder ger exponering mot alla underliggande innehav. Fonder har således bättre riskspridning, men också lägre förväntad avkastning

Vilka fördelar & nackdelar finns det med att köpa aktier?

Fördelar

 • Högre förväntad avkastning
 • Rätt att rösta på bolagsstämmor
 • Transaktioner går snabbare eftersom aktier handlas direkt på börsen
 • Gratis att äga – du betalar endast courtage när du köper och säljer

Den kanske främsta fördelen med att investera i aktier är den potentiella avkastningen, vilken kan bli betydligt högre än i fonder.

Aktier kostar, till skillnad från fonder, dessutom ingenting att äga. Istället betalar du en avgift – ett så kallat courtage – varje gång du köper eller säljer en aktie. Investerar du långsiktigt blir det således billigare med aktier.

Rösträtten är något väldigt få småsparare väljer att utnyttja, men icke desto mindre finns den där om man vill få chans att påverka beslut i bolaget.

Det faktum att aktier går snabbare att handla är också en stor fördel. Skickar du en köp-/säljorder under marknadens öppettider går denna oftast igenom omedelbart, om aktien är likvid och omsätts väl.

Nackdelar

 • Högre risk
 • Kräver mer tid och kunskap av dig som ägare

Eftersom aktier endast ger dig exponering mot ett enskilt bolag blir risken betydligt högre än med fonder. Investerar du i aktier är det därför extra viktigt att skapa en balanserad portfölj med flera olika bolag på flera olika marknader.

Vidare är aktier också ett mer aktivt sätt att investera som kräver både tid och engagemang. Med aktier har du ingen professionell förvaltare att luta dig emot.

Vilka fördelar & nackdelar finns det med att köpa fonder?

Fördelar

 • Bättre riskspridning tack vare en bredare exponering
 • Mindre tidskrävande
 • Lättare att komma igång med ett lågt startkapital

Den automatiska diversifiering du får med fonder är en stor fördel. Sparar du i en bred globalfond kan du få exponering mot tusentals bolag över hela världen. Detta gör dig mindre sårbar för eventuella nedgångar i något av innehaven.

Fonder förvaltas också av professionella fondförvaltare, vilket innebär att du själv inte behöver vara lika aktiv i ditt sparande som med aktier.

Eftersom fonder handlas i andelar är det också lättare att spara lägre belopp. De flesta fonder har 50-100 kr som minimibelopp – vilket är betydligt lägre än vad de flesta aktier kostar. Fonder är också lättare att månadsspara i eftersom fondköpen kan ställas in automatiskt – exempelvis med en fondrobot.

Nackdelar

 • Lägre förväntad avkastning
 • Dyrare att äga
 • Transaktioner tar längre tid

Precis som den bredare exponeringen är en fördel ur risksynpunkt kan den också vara en nackdel sett till möjlig avkastning. Bredare exponering innebär inte bara att eventuella förluster blir mindre, utan även att eventuella vinster blir det.

Äger du fonder betalar du också en årlig fondavgift på någon eller några procent. De är alltså inte gratis att äga som aktier är.

Slutligen tar det också längre tid för ett fondköp att gå igenom eftersom transaktionerna hanteras av fondbolagen istället för på den öppna marknaden. Räkna med ett par bankdagar innan en köp-/säljtransaktion slutförs.

aktier och fonder nybörjare
Som nybörjare kan du investera i både aktier och fonder.

Aktier eller fonder – vad är bäst för nybörjare?

Huruvida aktier eller fonder är bäst för nybörjare är till stor del individuellt och beror bland annat mycket på tid och intresse hos dig som investerar.

Tidigare erfarenhet är också en viktig aspekt att väga in.

Har du aldrig tidigare investerat eller sparat i några finansiella tillgångar kan fonder vara det bästa alternativet att börja med. Fonder är mindre tidskrävande och har lite lägre risk, vilket ger dig möjlighet att i lugn och ro lära dig hur marknaden fungerar.

Vill du ta lite högre risk och testa handel på börsen finns dock även många bra aktier för nybörjare. Stabila investmentbolag och stora, svenska, väletablerade bolag är ofta bra aktier att börja med. Exempel på sådana aktier kan vara:

Satsa på en kombination av aktier och fonder

En fondportfölj med lägre risk att ha som bas, och en aktieportfölj med lite högre risk att krydda med. Att inkludera både aktier och fonder i sitt sparande är ofta den bästa strategin.

Är du nybörjare är det absolut viktigaste också att utgå från dina förutsättningar och vilken sparmetod du känner dig bekväm med.

Såväl aktier som fonder går bra att investera i som nybörjare – men aktier är lite mer krävande vad gäller tid och engagemang från dig som investerare.

Tips! Läs mer om börsen och aktiehandel på www.kopa-aktier.se