Aktier eller fonder – vad är bäst för nybörjare?

Aktier och fonder är bägge bra tillgångar att investera i för ett långsiktigt sparande – men vilket är det bästa alternativet om man är nybörjare och saknar tidigare erfarenhet av finansiell handel? Är det ena alltid bättre att börja med än det andra, och i sådana fall vilket?

Både aktier och fonder är finansiella instrument i vilka man som sparare kan investera pengar för att på sikt förhoppningsvis få en bra avkastning.

Bägge passar bra till månadssparande och bägge finns att handla hos storbanker och nätmäklare som Avanza och Nordnet – men mellan de två instrumentkategorierna finns också en del väsentliga skillnader.

Skillnader som är särskilt viktiga att känna till om du är nybörjare och funderar över vilket sparalternativ som är bäst att börja med – aktier eller fonder.

Nedan ger Aktier för nybörjare dig en kort introduktion till vilka skillnader som finns mellan aktier och fonder, vilka för- och nackdelar som är förknippade med respektive tillgångskategori samt vad som utifrån det kan vara bäst att börja med som nybörjare.

Aktier vs fonder – vad är skillnaden?

Börjar vi med att titta på aktier är dessa ägarandelar i bolag. När du köper aktier blir du således delägare i det bolag vars aktier du investerar i.

Som aktieägare i ett företag har du bland annat rätt att rösta på bolagsstämmor. Du kan också få aktieutdelning om bolaget i fråga ger ut det.

Vidare handlas aktier också på börsen – det vill säga på en reglerad marknadsplats – där priset hela tiden styrs av tillgång och efterfrågan.

Så vad är då en fond i korta drag?

En fond kan beskrivas som en portfölj bestående av en mängd olika tillgångar – till exempel aktier eller räntepapper. En aktiefond äger andelar i många olika aktiebolag, medan en räntefond äger räntebärande värdepapper.

När du investerar i en aktiefond får du en andel i fonden – men du blir inte delägare i de aktiebolag som ingår i fonden. Du har med andra ord inga mandat i bolagen och ingen rösträtt.

Eventuella utdelningar tillfaller heller inte dig utan i sådana fall fonden. Utdelningar brukar av de flesta fonder återinvesteras istället för att betalas ut. Är du aktieägare och får utdelning betalas den ofta ut i kontanta medel.

Vidare är exponeringen också en väsentlig skillnad mellan aktier och fonder.

Eftersom fonder har innehav i många olika underliggande tillgångar får du som sparare betydligt bredare exponering med fonder än med aktier. Detta har stor betydelse för din riskspridning – men påverkar också möjligheterna till avkastning.

Sammanfattningsvis kan sägas att:

 • Aktier är ägarandelar i bolag – fondandelar är en del i en portfölj
 • Aktier handlas direkt på börsen, priset styrs av tillgång och efterfrågan
 • Investerar du i fonder får du ingen rösträtt i bolagen som ingår i fonden
 • Utdelningar i aktier tillfaller dig som ägare, fonder återinvesterar oftast eventuella utdelningar
 • Aktier ger exponering mot det enskilda bolaget medan fonder ger exponering mot alla underliggande innehav. Fonder har således bättre riskspridning, men också lägre förväntad avkastning

Vilka fördelar & nackdelar finns det med att köpa aktier?

Fördelar

 • Högre förväntad avkastning
 • Rätt att rösta på bolagsstämmor
 • Transaktioner går snabbare eftersom aktier handlas direkt på börsen
 • Gratis att äga – du betalar endast courtage när du köper och säljer

Den kanske främsta fördelen med att investera i aktier är den potentiella avkastningen, vilken kan bli betydligt högre än i fonder.

Aktier kostar, till skillnad från fonder, dessutom ingenting att äga. Istället betalar du en avgift – ett så kallat courtage – varje gång du köper eller säljer en aktie. Investerar du långsiktigt blir det således billigare med aktier.

Rösträtten är något väldigt få småsparare väljer att utnyttja, men icke desto mindre finns den där om man vill få chans att påverka beslut i bolaget.

Det faktum att aktier går snabbare att handla är också en stor fördel. Skickar du en köp-/säljorder under marknadens öppettider går denna oftast igenom omedelbart, om aktien är likvid och omsätts väl.

Nackdelar

 • Högre risk
 • Kräver mer tid och kunskap av dig som ägare

Eftersom aktier endast ger dig exponering mot ett enskilt bolag blir risken betydligt högre än med fonder. Investerar du i aktier är det därför extra viktigt att skapa en balanserad portfölj med flera olika bolag på flera olika marknader.

Vidare är aktier också ett mer aktivt sätt att investera som kräver både tid och engagemang. Med aktier har du ingen professionell förvaltare att luta dig emot.

Vilka fördelar & nackdelar finns det med att köpa fonder?

Fördelar

 • Bättre riskspridning tack vare en bredare exponering
 • Mindre tidskrävande
 • Lättare att komma igång med ett lågt startkapital

Den automatiska diversifiering du får med fonder är en stor fördel. Sparar du i en bred globalfond kan du få exponering mot tusentals bolag över hela världen. Detta gör dig mindre sårbar för eventuella nedgångar i något av innehaven.

Fonder förvaltas också av professionella fondförvaltare, vilket innebär att du själv inte behöver vara lika aktiv i ditt sparande som med aktier.

Eftersom fonder handlas i andelar är det också lättare att spara lägre belopp. De flesta fonder har 50-100 kr som minimibelopp – vilket är betydligt lägre än vad de flesta aktier kostar. Fonder är också lättare att månadsspara i eftersom fondköpen kan ställas in automatiskt – exempelvis med en fondrobot.

Nackdelar

 • Lägre förväntad avkastning
 • Dyrare att äga
 • Transaktioner tar längre tid

Precis som den bredare exponeringen är en fördel ur risksynpunkt kan den också vara en nackdel sett till möjlig avkastning. Bredare exponering innebär inte bara att eventuella förluster blir mindre, utan även att eventuella vinster blir det.

Äger du fonder betalar du också en årlig fondavgift på någon eller några procent. De är alltså inte gratis att äga som aktier är.

Slutligen tar det också längre tid för ett fondköp att gå igenom eftersom transaktionerna hanteras av fondbolagen istället för på den öppna marknaden. Räkna med ett par bankdagar innan en köp-/säljtransaktion slutförs.

aktier och fonder nybörjare
Som nybörjare kan du investera i både aktier och fonder.

Aktier eller fonder – vad är bäst för nybörjare?

Huruvida aktier eller fonder är bäst för nybörjare är till stor del individuellt och beror bland annat mycket på tid och intresse hos dig som investerar.

Tidigare erfarenhet är också en viktig aspekt att väga in.

Har du aldrig tidigare investerat eller sparat i några finansiella tillgångar kan fonder vara det bästa alternativet att börja med. Fonder är mindre tidskrävande och har lite lägre risk, vilket ger dig möjlighet att i lugn och ro lära dig hur marknaden fungerar.

Vill du ta lite högre risk och testa handel på börsen finns dock även många bra aktier för nybörjare. Stabila investmentbolag och stora, svenska, väletablerade bolag är ofta bra aktier att börja med. Exempel på sådana aktier kan vara:

Satsa på en kombination av aktier och fonder

En fondportfölj med lägre risk att ha som bas, och en aktieportfölj med lite högre risk att krydda med. Att inkludera både aktier och fonder i sitt sparande är ofta den bästa strategin.

Är du nybörjare är det absolut viktigaste också att utgå från dina förutsättningar och vilken sparmetod du känner dig bekväm med.

Såväl aktier som fonder går bra att investera i som nybörjare – men aktier är lite mer krävande vad gäller tid och engagemang från dig som investerare.

Tips! Läs mer om börsen och aktiehandel på www.kopa-aktier.se

Leave a Reply