Aktiehandel för nybörjare – 5 värdefulla tips

Hur kommer man igång med aktier och hur skapar man bäst förutsättningar till bra utfall? Som hjälp till en bra start på dina investeringar finner du nedan 5 värdefulla tips för aktiehandel för nybörjare.

Som nybörjare på aktier ställs du ofta inför en hel del frågetecken om hur du ska göra, hur börshandeln fungerar och vilka tillgångar du ska välja att investera i.

Det behöver inte vara så krångligt och övermäktigt som det först kan verka. Att vara väl förberedd och någorlunda påläst om det mest grundläggande är dock viktigt för dina förutsättningar att lyckas få en bra värdeutveckling på dina investeringar.

I den här artikeln ger Aktier för nybörjare dig 5 värdefulla tips att lägga på minnet och ta fasta på när du som nybörjare ska börja med aktiehandel. Tips om såväl val av mäklare som budget och lämpliga aktier.

Tips 1: Sätt upp mål och budget för ditt sparande

Tips nummer ett rör de första förberedelserna du helst bör göra innan du öppnar ett konto och börjar handla. En investeringsstrategi, om man så vill.

Ett mål för ditt sparande är alltid bra att ha eftersom det oftast gör det lättare att hålla motivationen uppe och att fortsätta vara disciplinerad. Målet kan till exempel vara en kontantinsats till ett framtida boende, en bra summa till pensionen eller möjligheten att kunna gå ned i arbetstid vid en viss ålder.

Viktigt är också att fundera över hur lång din sparhorisont är – det vill säga när du skulle vilja att ditt sparmål uppfylls – samt hur mycket du vill och har möjlighet att spara varje månad.

Utifrån din sparhorisont kan du också se vilken risknivå som är lämplig för dig. Avser du spara i aktier i 10,20 eller 30 år finns utrymme att ta lite högre risk till förmån för högre avkastning, men vid kortare sparhorisont vill du ha en lägre risk.

Summa summarum bör din förberedande strategi innehålla:

  • Mål för sparandet
  • Budget
  • Sparhorisont
  • Risknivå
budget för aktiehandel
Gör upp en budget och en investeringsstrategi för ditt sparande.

Tips 2: Välj nätmäklare/bank med omsorg

Vilken nätmäklare eller bank du väljer att köpa aktier via är nästa lika avgörande som vilka tillgångar du väljer att handla.

Även små skillnader i avgifter och villkor kan få stor betydelse för ditt framtida utfall.

Som nybörjare på aktier är det oftast bäst att börja med en svensk nätmäklare, både för enkelhetens och trygghetens skull.

Idag finns flera riktigt bra aktiemäklare att välja mellan på den svenska marknaden, av vilka Avanza och Nordnet är de två största.

Både Avanza och Nordnet erbjuder bra utbud av såväl svenska som utländska  aktier, har användarvänliga plattformar, flera olika kontotyper, möjligheter för teknisk analys samt låga avgifter.

Vilken plattform som passar dig bäst vet bara du. Således är det viktigt att du jämför såväl villkor som gränssnitt och layout hos flera olika innan du bestämmer dig.

Tips 3: Krångla inte till det – satsa på bra nybörjaraktier

Idag finns ett enormt utbud av aktier i olika bolag, inom olika sektorer och på olika geografiska marknader. Att veta vilka man ska börja investera i kan ofta vara bland det svåraste när man är ny och oerfaren.

Ett värdefullt tips är att börja enkelt. Investera i bra, stabila och välkända bolag till en början istället för att försöka luska rätt på eventuella kommande tillväxtraketer som är betydligt mer riskfyllda.

Bra är också att börja med svenska aktier innan du letar dig vidare ut på de utländska marknaderna. Som svensk har du ofta mer grundkännedom om svenska bolag än utländska, och det är dessutom enklare att hitta information om svenska bolag.

Förutom stora, stabila och mogna bolag kan även investmentbolag nämnas som mycket bra nybörjaraktier. Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag och som har en portfölj med ofta 10-20 olika innehav i.

Genom att köpa aktier i investmentbolag får du indirekt exponering mot alla bolagets underliggande tillgångar – vilket innebär att du får en mycket bra diversifiering trots att du bara köper en aktie.

Exempel på bra nybörjaraktier är:

Tips 4: Våga ha is i magen

Aktier är instrument avsedda för långsiktiga investeringar – åtminstone 5 år, men gärna längre än så. Dels tar det tid för företag att skapa tillväxt och expandera, men dessutom är börsen en volatil marknad med kursrörelser både upp och ned.

På lång sikt är aktier generellt sett en bra investering som ger lönsam värdeutveckling, men på kort sikt måste du räkna med tillfälliga dippar.

Går kursen ned på dina investeringar är det viktigt att du inte säljer allt i panik det första du gör. Då kommer du gå med förlust. Har du en lång sparhorisont är det viktigt att ibland kunna sitta still i båten och invänta en vändning.

Med det sagt bör du förstås inte behålla aktier som uppenbarligen är rena förlustaffärer. Ett bolag som gång på gång gör minusresultat och för vilket utsikterna ser dåliga ut framgent gör du bäst i att sälja av.

aktier långsiktiga
Aktier lämpar sig för långsiktigt sparande.

Tips 5: Investera aldrig mer än du har råd att förlora

Måhända det viktigaste tipset av alla. Att investera i aktier innebär alltid en risk. Har du otur kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

När du sätter din budget, vilket vi nämnde i det första tipset, är det således viktigt att utgå från dina egna ekonomiska förutsättningar. Investera aldrig mer än du har råd att förlora, ta aldrig lån för att investera och använd aldrig pengar som ska täcka vardagskostnader.

Aktier är som nämndes ovan avsedda för ett långsiktigt sparande. Pengarna du investerar bör du kunna avvara i flera år. Vet du med dig att du eventuellt kommer behöva dem inom kortare tid är det bättre att välja ett annat sparalternativ.

Sammanfattning: Aktiehandel för nybörjare – 5 värdefulla tips

  • Sätt upp mål och budget för ditt sparande
  • Var noggrann när du väljer nätmäklare
  • Börja med enkla nybörjaraktier
  • Tänk långsiktigt och våga ha is i magen – men gör dig av med aktier som går dåligt länge
  • Var riskmedveten – investera aldrig mer än du har råd att förlora

Leave a Reply